Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.02.2019
Naslov: Pametne igrače
Številka: 0712-1/2019/237
Vsebina: Moderne tehnologije, Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Prejeli smo vaš dopis, v katerem nas prosite za mnenje glede pametnih ur in problematike, ki je podrobno opisana v poročilu norveške potrošniške organizacije (https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2017/10/watchout-rapport-october-2017.pdf).

 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) pritrjuje vašim pomislekom glede uporabe pametnih igrač in se pridružuje ugotovitvam norveške potrošniške organizacije, s katerimi smo seznanjeni. V mednarodni delovni skupini za varstvo osebnih podatkov v telekomunikacijah (IWGDPT) pravkar pripravljamo mnenje na temo varovanja zasebnosti pri uporabi pametnih ur, igrač in drugih pametnih naprav za otroke. Če bo vse potekalo po načrtih bo mnenje sprejeto na naslednjem zasedanju, ki bo v začetku aprila 2019.

 

Objavljeno bo na tej povezavi:

 

https://www.datenschutz-berlin.de/datenschutz/zusammenarbeit-und-gremien/#BerlinGroup

 

Neupravičeno zvočno ali slikovno snemanje ima lahko elemente kaznivega dejanja in je vsekakor nedopustno – tako starši kot otroci bi morali biti s snemanjem vnaprej seznanjeni in z njim soglašati, sicer lahko zoper storilca sprožijo kazenske, civilno-pravna oz. odškodninske postopke. Pravico do zasebnosti imamo tudi na javnih prostorih, kot so igrišča in parki; manjše pričakovanje zasebnosti je lahko na javnih dogodkih, kjer lahko pričakujemo, da bomo posneti. Moramo pa se zavedati, da popolne obrambe pred tovrstnimi posegi v našo zasebnosti ni, saj praktično isto omogočajo vsi pametni telefoni, ki so neprimerno bolj razširjeni kot pametne igrače, a ne glede na vrsto naprave pravno varstvo obstaja in je enako.

 

Glede uporabe takšnih naprav v šolah menimo, da je primerno, da starši opozorijo učitelje na možnosti, ki jih takšne naprave prinašajo, predvidevamo pa, da so na ravni šol do določene mere že seznanjani s problematiko.

 

Priporočamo vam ogled zgoraj omenjenega mnenja, ko bo pripravljeno, saj bo vsebovalo tudi priporočila za različne deležnike (starše, učitelje, proizvajalce itd.), na IP bomo pa tudi zagotovili njegovo čim širšo vidnost z objavo na spletni strani in posredovanjem medijem.

 

Lep pozdrav,

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                                                                   

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                                                                

mag. Andrej Tomšič,
namestnik informacijske pooblaščenke