Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 20.03.2019
Naslov: Pridobitev rezultatov psihološkega testiranja
Številka: 0712-1/2019/655
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 19. 3. 2019 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali ste upravičeni do rezultatov psihološkega testiranja, ki ste ga opravili pri izboru kandidatov v podjetju. Od podjetja ste prejeli informacijo, da vam rezultatov ne morejo posredovati, interpretacijo rezultata (kratek povzetek) pa ja.

 

V zvezi z vašim vprašanjem vam posredujemo naslednje neobvezujoče pojasnilo:

 

Posameznik je na podlagi člena 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov upravičen, med drugim tudi, do kopije osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Postopkovna pravila ureja člen 12 omenjene uredbe.

 

Ker nastopamo kot pritožbeni organ in ker ne poznamo vseh dejstev in okoliščin konkretnega primera, vam ne moremo podati dokončnega odgovora na vaše vprašanje. Lahko vam le pojasnimo, da iz dosedanje prakse izhaja, da je posameznik načeloma upravičen tudi do samega testa ali vsaj njegovega dela (npr. do odgovorov kandidata), odvisno za kakšen test gre in kakšna je oblika ter vsebina besedila. Pri tem ni bistveno, ali je bil kandidat izbran ali ne in tudi ne, kdo je testiranje izvajal (delodajalec ali zunanji izvajalec).

 

Pri upravljavcu lahko vložite zaprosilo na obrazcu »SLOP«, ki je dostopen na spletni strani IP. V primeru zavrnitve ali molka lahko pri IP vložite pritožbo. Če boste pri upravljavcu vložili pisno zahtevo, vam priporočamo, da natančno navedete, kaj je predmet seznanitve – npr. interpretacija (končni rezultat ali ocena oziroma mnenje), sam test (v celoti ali del) ali vmesni rezultati (npr. pomožne ocenjevalne tabele) ipd. Zahteva po pridobitvi zgolj »rezultatov« namreč ni dovolj jasna.

 

S področja pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki je na spletni strani IP že dostopnih več mnenj.

 

Prijazen pozdrav,

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP