Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 19.03.2019
Naslov: Razkrivanje zdravstvenih podatkov komercialni zavarovalnici
Številka: 0712-1/2019/641
Vsebina: Zavarovalništvo
Pravni akt: Mnenje

pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 12. 3. 2019 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali je zdravstvena zavarovalnica v okviru reševanja zavarovalnega primera pri zavarovalni storitvi »ZOBJE +« upravičena do pridobitve zdravstvene dokumentacije vašega osebega zobozdravnika, ki naj bi jo posredovali.

 

V zvezi z vašim vprašanjem vam posredujemo naslednje neobvezujoče pojasnilo:

 

Komercialna zavarovalnica je upravičena do pridobitve relevantne zdravstvene dokumentacije (lahko tudi celotnega kartona pri osebnem zdravniku), ki se nanaša na zavarovanca ali upravičenca iz zavarovanja, če je ta dokumentacija potrebna za sklenitev zavarovanja, odločanje o zavarovalnem zahtevku in likvidacijo škode, uveljavljanje regresnih zahtevkov ipd. Podlaga za to je v šestem, osmem in enajstem odstavku 268. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1). Praviloma dokumentacijo v obliki kopije zagotovi zavarovanec oz. upravičenec, lahko pa jo pridobi tudi neposredno pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti.

 

O tem je na spletni strani IP dostopnih že več mnenj, na primer št. 0712-1/2011/2 (ta se sicer nanaša še na stari zakon).

 

Prijazen pozdrav,

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP