Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 05.03.2019
Naslov: GPS sledenje zaposlenim prek aplikacije na pametnem telefonu
Številka: 0712-1/2019/510
Vsebina: Moderne tehnologije, Privolitev
Pravni akt: Mnenje

prejeli smo vaš dopis, v katerem nas prosite za mnenje glede uporabe aplikacije na pametnem telefonu, s katerim bi se sledilo vožnjam direktorice ob uporabi službenega vozila, ki ga uporablja tudi v zasebne namene. Seznanjeni ste s smernicami Informacijskega pooblaščenca o uporabi GPS naprav (https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/GPS_smernice_net.pdf), vas pa dodatno zanima, kako je z nujnostjo možnosti izklopa sledenja, ko se vozilo uporablja v zasebne namene, saj zadevna aplikacija tega ne omogoča.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) pojasnjuje, da je v tej situaciji, ko se direktorica odloča o lastnih osebnih podatkih situacija relativno preprosta, saj lahko samostojno odloča o uporabi aplikacije in tudi o tem, ali bo aplikacija beležila tudi podatke o njenih lokacijah, ko bo vozilo uporabljala v zasebne namene. Če je z načinom delovanja aplikacije jasno seznanjena in s tem nima težav, tudi z vidika varstva osebnih podatkov ni problematična. Zavoljo morebitnega naknadnega dokazovanja, da je bila ustrezno seznanjena z načinom delovanja aplikacije in obdelave osebnih podatkov, bi bilo vseeno smiselno, da se njeno seznanjenost in privolitev zabeleži.

 

Nekoliko bolj problematično bi bilo, če bi želeli zadevno aplikacijo uporabiti za sledenje vožnjam drugih zaposlenih. V takšnem primeru bi bilo težje argumentirati, da je zaradi načina delovanja aplikacije potrebno beležiti vse prevožene poti, tudi če je šlo za uporabo službenega vozila za zasebne namene. Privolitev zaposlenega bi v tem primeru lahko bila sporna, saj gre za delovno razmerje, kjer je zaposleni praviloma šibkejša stranka z omejeno možnostjo resnično svobodnega odločanja, zato bi bila njegova prostovoljna privolitev v takšno sledenje lahko vprašljiva in bi bilo precej bolj priporočljivo uporabiti aplikacijo, ki jo je moč med uporabo v zasebne namene z vidika slednja izklopiti.

 

Lep pozdrav,

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:

mag. Andrej Tomšič,
namestnik informacijske pooblaščenke