Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 18.03.2019
Naslov: Odjava od prejemanja elektronskih sporočil
Številka: 0712-1/2019/427
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem vas zanima kako lahko dosežete, da vas pošiljatelj izbriše iz svojega seznama. Navajate, da ste to že večkrat zahtevali preko njihove aplikacije, vendar vedno znova dobite odgovor o napaki. Prav tako ste pošiljatelju poslali e-mail z dopisom, da želite, da vas odjavijo od prejemanja novic, vendar novice še vedno prejemate. Prosite za nasvet, kaj lahko storite.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Upravljavec osebnih podatkov mora neposredno trženje izvajati tako, da posameznika ob izvajanju neposrednega trženja obvesti o njegovih pravicah iz 73. člena ZVOP-1. Posameznik lahko v skladu s73. členom ZVOP-1 kadarkoli pisno ali na drug način zahtevam da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Upravljavec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov z namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug način obvestiti posameznika, ki je to zahteval.

 

Konkretno presojo zakonitosti obdelave osebnih podatkov pa lahko IP poda le v konkretnem inšpekcijskem postopku. Prijavo lahko podatke preko obrazca, ki je dostopen na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/vlozitev-prijave

 

 

Lep pozdrav,

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:

Tomaž Brodgesell,
informatik