Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 22.02.2019
Naslov: Izbris starega intervjuja
Številka: 0712-1/2019/389
Vsebina: Mediji, Razno
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje, če po novem varstvo osebnih podatkov obsega tudi odstranitev starih intervjujev, ki so na internetu? Pojasnjujete, da je bil z vami leta 2010 opravljen intervju, ki je sedaj za vas zastarel in vas zanima kakšne so vaše pravice, da ga podjetje, ki ga ima še vedno objavljenega - odstrani.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP pojasnjuje, da če želite doseči izbris svojega intervjuja, lahko uveljavljate svojo pravico do izbrisa, ki vam jo nudi člen 17 Splošne uredbe. Ali boste izbris dosegli, pa je odvisno od več konkretnih okoliščin, česar pa IP v okviru mnenja ne sme presojati, saj bi s tem lahko prejudiciral svojo odločitev, ker nastopa kot pritožbeni organ v zvezi z uveljavljanjem pravic po Splošni uredbi.

 

Na splošno lahko pojasnimo, da ko gre za vsebine, ki niso več »relevantne« oziroma so »zastarele« morda osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani. To je eden od možnih razlogov, iz katerih lahko zahtevate izbris. Razlogov iz katerih lahko zahtevate izbris je več in so opisani v členu 17 (1) Splošne uredbe (določbe od (a) do (f)).

 

Kljub temu IP opozarja, da tudi če je podan razlog zaradi katerega lahko zahtevate izbris, lahko upravljavec vašo zahtevo vselej zavrne, če na primer izkaže, da z objavo uresničuje svojo pravico do svobode izražanja in obveščanja. Iz tega razloga bo torej malo verjetno, da bi dosegli izbris objave intervjuja, ki ga je objavil medij, saj mediji po zakonu uživajo poseben status, ker s svojim delovanjem uresničujejo javni interes v zvezi z obveščanjem javnosti, ki je del njihove svobode izražanja.

 

Če upravljavec vašo zahtevo za izbris zavrne, mora to storiti z obrazloženo pisno odločitvijo, v enem mesecu od dneva vložitve vaše zahteve. Zoper to odločitev imate možnost vložiti pritožbo Informacijskemu pooblaščencu. Postopek s pritožbo in zahtevo mora biti po Splošni uredbi za posameznika brezplačen.

 

Za več informacij v zvezi s pravico do izbrisa, si lahko ogledate spletno stran, ki jo je IP pripravil v okviru projekta s katerim želimo dvigniti raven zavedanja o pravicah s področja varstva osebnih podatkov. Spletna stran: www.tiodlocas.si; povezava do rubrike glede pravice do izbrisa: https://tiodlocas.si/zelim-izbrisati-svoje-podatke/.

 

Upamo, da smo vam s svojimi pojasnili uspeli pomagati.

 

Lep pozdrav.