Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 12.02.2019
Naslov: Seznam vrst dejanj obdelave
Številka: 0712-1/2019/280
Vsebina: Razno
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje v zvezi s seznami dejanj obdelave, za katere velja oziroma ne velja zahteva po oceni učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP je pripravil in na svoji spletni strani objavil seznam dejanj obdelav osebnih podatkov, za katere velja zahteva po izvedbi ocene učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov:

Seznam_dejanj_obdelav_osebnih_podatkov__za_katere_velja_zahteva_po_izvedbi_ocene_ucinka_v_zvezi_z_varstvom_osebnih_podatkov.pdf

 

Seznam je dostopen tudi v angleščini in vam ga pošiljamo kot prilogo tega dopisa.

 

Seznama dejanj obdelav osebnih podatkov, za katere ne velja zahteva po izvedbi ocene učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov, IP ni pripravil. V skladu s petim odstavkom 35. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov nadzorni organ takšen seznam lahko določi in objavi, ni pa to njegova obveznost. IP se zaenkrat ni odločil za pripravo takšnega seznama.

 

IP vas obvešča tudi, da sta gradivi, ki ju navajate v vašem zaprosilu (»Ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov« in Smernice glede ocene učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov«), zaenkrat pripravljeni in objavljeni le v slovenskem jeziku.

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

pooblaščenka