Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 08.03.2019
Naslov: Seznanitev z lastnimi osebnimi podatki
Številka: 0712-1/2019/543
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da dobivate na e-naslov reklame za ležišča, čeprav ne pomnite, da bi dali kakršnokoli soglasje, saj gre za e-naslov, ki ga uporabljate le za najbližje. Zanima vas, ali lahko zahtevate od pošiljatelja, da vam pove, kje je dobil vaš e-naslov. Nadalje vas zanima, kako jih kontaktirati.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

V skladu s 15. členom Splošne uredbe ima vsak posameznik pravico, da od upravljavca osebnih podatkov (v konkretnem primeru podjetja, ki prodaja ležišča) zahteva, da mu slednji omogoči dostop do svojih osebnih podatkov in poda določene informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Za več informacij o pravici do seznanitve vas napotujemo na svojo spletno stran: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki/.

 

Najbolje je, da upravljavcu pošljete svojo zahtevo za seznanitev po navadni pošti in priporočeno. V kolikor ta nanjo ne odgovori v roku enega meseca od dne prejema pošte ali zahtevo zavrne, se lahko zoper molk oz. zavrnitev upravljavca pritožite pri IP, ki predstavlja drugostopenjski oz. pritožbeni organ v postopku seznanitve z osebnimi podatki.

 

V kolikor menite, da gre za nezakonito obdelavo osebnih podatkov (npr. če boste ugotovili, da upravljavec nima pravne podlage za pošiljanje e-pošte), lahko podate tudi prijavo, na podlagi katere lahko IP prične voditi postopek inšpekcijskega nadzora.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP