Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.03.2019
Naslov: Neposredno trženje po navadni pošti
Številka: 0712-1/2019/523
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da ste v hišni poštni predal prejeli dopis zavarovalnice, ki vam je v isti kuverti poslala tudi bone ugodnosti drugih družb, s katerimi poslovno sodeluje med družbami. Vi pa niste nikoli podali dovoljenja za neposredno trženje s strani zavarovalnice. V zvezi s tem vas zanima, ali sme zavarovalnica obdelovati osebne podatke zavarovanca, ki jih obdeluje na podlagi sklenitve zavarovanja, tudi za namen neposrednega trženja produktov druge družbe.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. IP ob tem poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Pravila za neposredno trženje po navadni pošti ureja 72. člen ZVOP-1, ki določa, da upravljavec osebnih podatkov lahko uporablja osebne podatke posameznikov, ki jih je zbral iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja blaga, storitev, zaposlitev ali začasnega opravljanja del z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: neposredno trženje) v skladu z določbami tega poglavja, če drug zakon ne določa drugače. Glede na navedeno, če je upravljavec podatke zbral v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti (v konkretnem primeru v okviru sklenitve zavarovalne pogodbe) lahko sporočila pod navedenimi pogoji pošilja tudi brez privolitve posameznika. V takšnem primeru samo dejstvo, da je pošiljatelj svojemu dopisu priložil tudi bone ugodnosti za svoje zavarovance v drugih družbah, načeloma ne vpliva na zakonitost obdelave, lahko pa bi šlo za druge vidike neprimerne poslovne prakse, za katere pa IP ni pristojen.

 

Če želite doseči, da vam upravljavec preneha pošiljati komercialna obvestila, lahko na podlagi 73. člena ZVOP-1 podate zahtevo za prenehanje uporabe osebnih podatkov za namen neposrednega trženja.

 

Na temo različnih možnih zakonitih podlag za izvajanje neposrednega trženja je IP izdelal infografiko, ki si jo lahko ogledate na naslednji povezavi:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/infografike/Neposredno_trzenje_infografika.pdf, več o pravicah potrošnikov v zvezi z osebnimi podatki pa lahko izveste na povezavi https://www.ip-rs.si/novice/na-voljo-nove-smernice-za-posameznike-informirani-potrosnik-komu-dajem-katere-osebne-1095/.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP