Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 06.03.2019
Naslov: Brexit in vodenje postopkov
Številka: 0712-1/2019/515
Vsebina: Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije, Uradni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da ZPIZ vodi razne postopke, ki kot stranke vključujejo državljane Združenega kraljestva. Kadar gre za stranko, s katero Slovenija nima sklenjenega ustreznega dogovora o socialni varnosti, napotite stranko, da sama pridobit ustrezna dokazila od institucij v tretji državi. Za EU države ZPIZ to lahko sam pridobi. V primeru »trdega« brexita bo Združeno kraljestvo postalo tretja država. Zanima vas, kako voditi postopke po 30. 3. 2019 – že odprte zadeve in nove zadeve. 

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Uvodoma pojasnjujemo, da je IP pristojen zgolj za pojasnila glede vprašanja varstva osebnih podatkov, nismo pa pristojni za tolmačenje drugih vidikov posledic izstopa Združenega kraljestva iz EU. V tem delu vas napotujemo na pristojno ministrstvo.

 

Glede izstopa oz. načina izstopa Združenega kraljestva iz EU ni še nič novega. IP je na svoji spletni strani objavil obvestilo o tem, kako bodo morali upravljavci, ki prenašajo osebne podatke iz EU v Združeno kraljestvo, ravnati v primeru, če dogovora o izstopu ne bo. V zvezi s tem tudi pojasnjujemo, da gre za vprašanje enotne politike vseh držav članic in njihovih nadzornih organov in ne le IP.

 

Pravila glede prenosa osebnih podatkov iz Združenega kraljestva v EU, kakor zagotavlja Vlada Združenega kraljestva, tudi po brexitu ostajajo enaka. To pomeni, da se bodo podatki v tej smeri lahko še naprej prosto prenašali: https://www.gov.uk/government/publications/data-protection-if-theres-no-brexit-deal/data-protection-if-theres-no-brexit-deal.

 

Napotujemo vas tudi na javno obvestilo Evropske komisije, ki obvešča upravljavce, kaj storiti v primeru t.i. »trdega brexita«:

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb-2019-02-12-infonote-nodeal-brexit_en.pdf.

 

IP vas na koncu napotuje tudi na svoje smernice o prenosu podatkov v tretje države in mednarodne organizacije, kjer lahko najdete podrobnejša pojasnila glede prenosov:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_glede_prenosa_OP_v_tretje_drzave_in_mednarodne_organizacije_po_Splosni_uredbi.pdf.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP