Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 06.03.2019
Naslov: Objava fotografij otrok na spletu
Številka: 0712-1/2019/514
Vsebina: Svetovni splet, Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem vas zanima, ali je dovoljeno, da so slike otrok, ki jih je šola objavila na svoji spletni strani, dostopne tudi na iskalniku Google. Namreč na spletni strani objavljate skupinske slike otrok (brez imen). Starši so na začetku leta podpisali soglasje v obdelavo osebnih podatkov otrok (prilagate tudi soglasje).

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ali upravnih postopkov konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Iskalnik Google je namenjen iskanju specifičnih informacij, ki so javno dostopne na svetovnem spletu. To pomeni, da v kolikor fotografije objavite na svoji spletni strani, bo te avtomatsko mogoče poiskati prek različnih spletnih iskalnikov, tudi Google-a. Spletni iskalniki namreč praviloma delujejo s pomočjo iskalnih robotov in pajkov, ki stalno »plezajo« po internetu in na podlagi najdenih strani  osvežujejo indeks iskalnika, v katerem se nahajajo vse najdene strani.

 

Za vas kot upravljavca osebnih podatkov je pomembno, da za zakonito obdelavo osebnih podatkov, torej javno objavo fotografij otrok na svoji spletni strani, zagotovite pravno podlago. V konkretnem primeru lahko pravno podlago predstavlja privolitev, kakor tudi sami ugotavljate. Glede na to, da so na fotografijah mladoletni otroci, ki poslovne sposobnosti še nimajo, morajo namesto njih privolitev podati njihovi starši ali drugi zakoniti zastopniki. Osebno privolitev staršev za objavo določenih osebnih podatkov otrok določa tudi Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/2004 s spr.) v drugem odstavku 6. člena: »Za osebne podatke, za katere se starši učencev s pisno privolitvijo strinjajo, da so javno dostopni, ker po naravi, vsebini ali namenu ne posegajo v zasebnost učencev (npr. razstave izdelkov učencev, skupinski posnetki učencev na fotografijah, videoposnetki, zvočni ali filmski posnetki javnih nastopov učencev na prireditvah ipd.), šola pridobi pisno soglasje staršev za celo šolsko leto. Iz soglasja mora biti razvidno, za kakšne fotografije, snemanja in intervjuje gre, na kakšen način oziroma za kakšne namene se bodo le-ti uporabljali in koliko časa se bodo shranjevali.«

 

Privolitev v skladu s Splošno uredbo mora biti jasna, konkretna, razumljiva izjava ali drugo nedvoumno pritrdilno dejanje in dokazljiva, prav tako mora biti privolitev dana za vsak namen posebej oz. granulirano. Vsebovati mora tudi ustrezne informacije, da je posameznik obveščen o tem, komu daje podatke, katere in zakaj ter kakšne pravice ima. Posameznik mora torej jasno podati privolitev za zbiranje in obdelavo svojih osebnih podatkov za konkreten namen.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP