Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 21.01.2019
Naslov: OP pri prevzemu pošiljke
Številka: 0712/1/2019/90
Vsebina: Pogodbena obdelava podatkov, Razno, Telekomunikacije in pošta
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše vprašanje glede posredovanja osebnih podatkov pri odkupu poštne pošiljke. Navajate, da je uslužbenec podjetja X, ki vam je dostavil pošiljko, od vas poleg plačila zahteval še osebno izkaznico, iz katere si je prepisal vaše podatke. Na vprašanje, kaj bi se zgodilo, če mu teh podatkov ne bi posredovali, je odgovoril, da vam ne bi smel izročiti pošiljke. Sprašujete, ali je praksa podjetja X zakonita ter kako nadalje obdelujejo vaše podatke, pri čemer pomisleke vzbuja predvsem prepisovanje vaših podatkov iz osebne izkaznice.  

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji, pri čemer IP izpostavlja, da lahko zakonitost konkretne obdelave osebnih podatkov presoja le v okviru postopka inšpekcijskega nadzora.

 

Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov s strani podjetja X določa Uredba (EU) 2015/847 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/2006 (v nadaljevanju: Uredba 2015/847). Namreč podjetje X nastopa kot pogodbeni obdelovalec pri obdelavi osebnih podatkov v zvezi z opravljanjem prenosa sredstev, kot na primer prevzem paketov s plačilom po povzetju ter plačilo položnic. Podjetje X torej po navodilih, v imenu in za račun upravljavca Y opravlja plačilne storitve. Pri tem pa mora podjetje X v imenu upravljavca Y v skladu s 1. odstavku 4. člena Uredbe 2015/847 zbirati naslednje osebne podatke plačnikov:

  • ime (in priimek) plačnika,
  • številko plačilnega računa plačnika,
  • naslov plačnika, številko uradnega osebnega dokumenta, identifikacijsko številko stranke ali datum in kraj rojstva.

 

Glede na določbe Uredbe 2015/847 takšna identifikacija plačnika ni potrebna le, kadar stranka izvede plačilo z UPN nalogom, ki ima QR kodo z vsemi ustreznimi podatki (obrazec UPN QR) ali OCR vrstico, a le če gre za znesek do in vključno z 1.000 EUR, ne glede na to ali je za plačilo predložila gotovino ali drug plačilni instrument. Prav tako se ne izvaja takšna identifikacija komitentov v primeru plačil na račune proračunskih uporabnikov do vključno 1.000 EUR ter pri pologu gotovine za pravne osebe v dnevno nočni trezor. 

 

V primeru plačilnih nalogov brez OCR ali QR kode oziroma v primeru, ko le ta ni pravilna, Podjetje X torej mora za plačila do 1.000 EUR zbirati zgoraj navedene podatke plačnika: ime, priimek, naslov (če je ta različen od zapisanega na plačilnem nalogu), vrsto osebnega dokumenta, številko osebnega dokumenta, kraj rojstva in datum rojstva. Pri plačilu po povzetju torej delavec na terenu lahko zakonito in na podlagi osebne privolitve pridobiva zgoraj navedene osebne podatke ob vročitvi pošiljke s storitvijo odkupnine in prevzemu gotovine za plačilo pošiljki priloženega odkupnega plačilnega naloga, saj drugače ne more izvesti storitve. Te podatke vpiše na hrbtno stran plačilnega naloga in so v primerih, ko to zahteva omenjena uredba, podlaga za vnos v računalnik oz. knjiženje vplačila odkupnega plačilnega naloga na pošti. Plačnik pa ima seveda možnost posredovanje osebnih podatkov odkloniti in paket prevzeti na okencu, kjer uslužbenka preveri pravilnost OCR ali QR kode na plačilnem nalogu za odkupnino za dostavljen paket in potem zgolj v primeru, če ta nista ustrezna, zahteva še posredovanje omenjenih osebnih podatkov. Uslužbenec podjetja X na terenu pa mora plačnika na to možnost posebej opozoriti.

IP je na podobno vprašanje že odgovoril in prav tako je na to tematiko objavil sporočilo za javnost, ki je javno dostopno na spletni strani. IP vas zato napotuje na besedila:

 

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenk

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Jasmina Mešić,
svetovalka pooblaščenca za preventivo