Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 15.01.2019
Naslov: Zaračunavanje CD-jev pacientom
Številka: 0712-1/2019/56
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 14. 1. 2019 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali lahko kot bolnišnica pacientom, ki za zdravstveno dokumentacijo zaprosijo po ZPacP, zaračunavate posredovanje podatkov oziroma zdravstvene dokumentacije na CD/DVD zgoščenkah.

 

V zvezi s tem vam pojasnjujemo, da za posredovanje podatkov oziroma dokumentov pacientom v elektronski obliki (digitalni nosilci podatkov, e-pošta ipd.) veljajo enaka pravila, kot za fotokopirano dokumentacijo, torej velja smisleno enako, kot je določeno v mnenju IP, na katerega se sklicujete.

 

S spoštovanjem,

 

 

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP