Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 17.01.2019
Naslov: Mnenje glede pištkotkov
Številka: 0712-3/2018/2619
Vsebina: Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Prejeli smo vaš dopis, v katerem nas prosite za mnenje glede uporabe piškotkov na spletni strani Slovarji ZRC SAZU.

 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) uvodoma pojasnjuje, da je več informacij o uporabi piškotkov, med drugim o uporabi Google Analytics, podal v Smernicah o uporabi piškotkov na spletnih straneh, ki so na voljo na spletni strani:

 

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_uporabi_piskotkov.pdf

 

Strinjamo se z vašim mnenjem, da bi morale inštitucije, ki delajo v javnem interesu, dostop do spletnih strani omogočati brez posebnih omejitev in pogojevanja uporabe, zlasti pa brez t.i. »zidov«,  ki ne dajejo uporabnikom možnosti izbire in jih silijo v strinjanje z invazivnimi analitičnimi piškotki, če želijo dostopati do spletnih vsebin, razen če je implementacija takšna, kot opisujemo v mnenju št. 0712-1/2014/2942:

 

https://www.ip-rs.si/vop/pogoji-za-uporabo-google-analytics-2459/?tx_jzvopdecisions_pi1%5BhighlightWord%5D=pi%C5%A1kotki

 

 

IP se je kot državni organ npr. odločil za t.i. neinvazivno spletno analitiko, o kateri si lahko več preberete na tej povezavi:

 

https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/informacije-javnega-znacaja/o-spletni-strani/

 

 

Lep pozdrav,

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                                                                  

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                                                                

mag. Andrej Tomšič,
namestnik informacijske pooblaščenke