Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 17.02.2021
Naslov: Mnenje glede pridobitve podatka o klicatelju, ki je poklical nujno medicinsko pomoč
Številka: 07120-1/2021/61
Vsebina: Definicija OP, Telekomunikacije in pošta, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše sporočilo, ki se nanaša na situacijo, da se je pacientka, ki ste jo v letu 2016 prepeljali z reševalnim vozilom, na vas obrnila za pridobitev podatka o klicatelju, ki je poklical nujno medicinsko pomoč tega dne. Pacientka sicer lahko pridobi svojo dokumentacijo (knjigo prevozov), kjer je naveden tudi kontakt klicatelja, ki je v tem primeru očividec. Zanima pa vas, kako je s posredovanjem tega podatka. Menite, da gre za integralni del dokumentacije, ne vidite pa podlage, da bi se ta podatek posredoval, ker to ni del zdravstvene dokumentacije. Ena od možnosti je tudi, da bi stopili v kontakt s klicateljem in ga vprašali, če da soglasje za posredovanje in vas zanima, ali je to le izraz dobre volje ali tudi vaša obveznost.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) uvodoma pojasnjuje, da če knjiga prevozov ni pacientkina zdravstvena dokumentacija (in verjetno ni, ker gre za zbir podatkov o več različnih prevozih), posameznica ne more dobiti podatka o klicatelju. To bi lahko dobila le, če bi bil ta podatek slučajno del njene zdravstvene dokumentacije, in sicer v tem primeru na podlagi 41. člena Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP). Tudi po členu 15 Splošne uredbe tega ne more dobiti, ker verjetno ne gre niti za podatek z dvojno naravo (identiteta in kontakt klicatelja načeloma ni hkrati njeni osebni podatek).

Glede vašega drugega vprašanja pa menimo, da se lahko prostovoljno poslužite le možnosti, da kontaktirate klicatelja ter mu predlagate vzpostavitev stika s pacientko. Pacientka lahko da privolitev za razkritje njenih kontaktov po 4. odst. 44. člena ZPacP, klicatelj pa tudi lahko da privolitev, ker gre za obdelavo izven "oblastnih nalog" oz. izven obvezne osnovne dejavnosti upravljavca.

 

S spoštovanjem,

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                                                                   

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                                                              

mag. Andrej Tomšič,

namestnik informacijske pooblaščenke