Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 01.02.2019
Naslov: Uskladitev z ZVOP-1 oziroma ZVOP-2
Številka: 0712-1/2019/177
Vsebina: Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem navajate, da bi želeli urediti in uskladiti vse kar je potrebno pri postavitvi spletne trgovine z ZVOP-1 oz. ZVOP-2. Na nas se obračate s prošnjo, da vam sporočimo ključne zadeve, katere je potrebno urediti, da bo spletna trgovina skladna z ZVOP-2.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP vam uvodoma pojasnjuje, da ZVOP-2 še ni bil sprejet in ne velja in tudi ni znano, kdaj in s kakšno končno vsebino bo sprejet, zato na vprašanja v zvezi z njegovo vsebino IP ne more dati odgovora. Do uveljavitve ZVOP-2 sta v uporabi dva predpisa, ki na sistemski ravni urejata področje varstva osebnih podatkov, in sicer Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba (EU), 2016/679, v nadaljevanju Urerdba) in ZVOP-1. Uredba se v članicah Evropske unije uporablja neposredno, zato so po 25.5.2018 ostale v veljavi le še tiste določbe ZVOP-1, ki jih Uredba ne ureja drugače in niso v nasprotju z določbami Uredbe.

 

IP vas napotuje na svojo spletno stran, kjer lahko najdete relevantne informacije glede zakonodaje iz področja varstva osebnih podatkov: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/ . Več je na voljo tudi na naši spletni strani namenjeni posebej malim in srednjim podjetjem: www.upravljavec.si .

 

Lep pozdrav,

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:

Tomaž Brodgesell,
informatik