Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 13.11.2020
Naslov: Fotografije objektov
Številka: 07121-1/2020/2047
Vsebina: Fotografije kot OP, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po e-pošti prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navedli ste, da prodajate izdelke večjim gradbenim podjetjem in bi želeli narediti referenčno knjigo oz. bi želeli dati fotografije vseh vaših referenčnih objektov, v katerih so izvajalci vgradili naše izdelke, na vašo spletno stran. Zanima vas, kje je pravna podlaga in ali morate za vsako sliko prositi za dovoljenje investitorja?

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Pri tem IP poudarja, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

IP vam lahko v okviru svojih pristojnosti poda zgolj nezavezujoče mnenje v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Na podobno vprašanje kot je vaše, je IP v preteklosti že odgovarjal in sicer npr. v mnenju št. 07121-1/2020/1554 z dne 7.9.2020 in mnenju št. 0712-1/2019/265 z dne 11.2.2019.

 

Kot izhaja iz zgoraj citiranih mnenj, bi bila pravna podlaga za objavo fotografij skladno s Splošno uredbo potrebna zgolj tedaj, ko bi bilo mogoče na podlagi fotografij določiti posameznika, npr. ko bi bila s fotografij razvidna konkretna oseba (npr. lastnik objekta) oziroma drugi podatki, na podlagi katerih je posameznik določljiv (npr. njegov naslov). V kolikor je iz fotografij razvidna zgolj notranjost oz. zunanjost objekta, potem najverjetneje ne gre za obdelavo osebnih podatkov skladno s Splošno uredbo in pristojnost IP ni podana.

 

Kljub temu pa bi se lahko objava fotografij objektov nanašala na širšo pravico do zasebnosti iz 35. člena Ustave RS, v okviru katerega imajo posamezniki pravico do uveljavljanja sodnega varstva pred pristojnimi civilnimi sodišči. Pod določenimi pogoji pa bi lahko v primeru fotografiranja druge osebe ali njenih prostorov ter objave teh fotografij šlo za kaznivo dejanje neupravičenega slikovnega snemanja po določbi prvega odstavka 138. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20). Več o tem si lahko preberete v zgoraj citiranem mnenju št. 07121-1/2020/1554.

 

 

V upanju, da vam bodo naša napotila v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Barbara Pirš, univ.dipl.prav.,

Svetovalka Pooblaščenca za preventivo