Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 30.11.2020
Naslov: Obdelava e-naslova za odgovor podpisniku k predlogu zakona
Številka: 07121-1/2020/2137
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po e-pošti prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navedli ste, da ste v fazi zbiranja podpisov k predlogu zakona s podporo volivcev. Zanima vas, ali je z vidika Splošne uredbe o varstvu podatkov in ostalih določil glede varovanja zasebnosti dopustno, da se vsakemu podpisniku, ki vam pošlje overjeno podporo k predlogu zakona, zahvalite z odgovorom po pošti na naslov, katerega je navedel na pismo podpore?

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Pri tem IP poudarja, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Pravna podlaga za zbiranje podpisov volivcev za podporo zakonu predstavlja 58. člen Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18 – odl. US in 52/20, v nadaljevanju: ZRLI), ki določa, da lahko najmanj pet tisoč volivcev predloži državnemu zboru predlog zakona (t.i. ljudska iniciativa). Predlog zakona mora vsebovati sestavine, ki jih določa poslovnik državnega zbora, predlogu pa morajo biti priloženi podpisi najmanj pet tisoč volivcev. Nabor osebnih podatkov volivcev, ki se v ta namen lahko zbirajo, pa so določeni v Odredbi o določitvi obrazca podpore volivca (Uradni list RS, št. 43/94, 93/01, 74/06 in 75/06 – popr.), ki je bila sprejeta na podlagi ZRLI in predpisuje besedilo obrazca podpore volivca, in sicer se zbirajo naslednji podatki: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, občina in podpis volivca. Za zbiranje podatka o naslovu volivca obstaja torej zakonita pravna podlaga skladno s točko (c) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe (obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca).

 

V okviru ljudske iniciative za vložitev podpore zakonu je, kot pojasnjeno zgoraj, določena pravna podlaga za obdelavo naslova volivcev. Če bi torej opisano zahvalo (glede na njeno vsebino in namen) lahko šteli kot del izvedbe samega postopka zbiranja podpisov v okviru ljudske iniciative, potem bi takšna obdelava lahko bila eventualno dopustna. Dokončno pa IP v mnenju o tem ne more odločiti. Pri tem IP opozarja, da bi kakršnakoli druga uporaba naslova kot je recimo neposredno trženje, predstavljala poseben namen, za katerega bi morala biti podana ustrezna pravna podlaga skladno s Splošno uredbo (npr. privolitev).

 

 

V upanju, da ste prejeli odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Barbara Pirš, univ.dipl.prav.,

Svetovalka Pooblaščenca za preventivo