Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 08.01.2019
Naslov: Objava korespodence z županom
Številka: 0712-3/2018/2758
Vsebina: Občine, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Prejeli smo vašo prošnjo za podajo mnenja glede dopustnosti javne objave korespondence z županom.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) pojasnjujemo, da IP kot pritožbeni organ glede prostega dostopa do informacij javnega značaja v okviru mnenja ne more presojati, ali gre v opisanem primeru v celoti za prosto dostopne informacije javnega značaja. Kolikor je razbrati gre vsebinsko za vaše dopisovanje z občino, ki je sicer zavezanec po ZDIJZ.

 

Vsekakor pa je načeloma naslov elektronske pošte, ki se nanaša na določljivo fizično osebo predstavlja varovan osebni podatek, razen če gre za elektronski naslov, ki je pomemben za poslovanje organa in zakon predvideva njegovo objavo.

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

 

Pripravila:

Alenka Jerše, univ. dipl. prav.

namestnica informacijske pooblaščenke

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka