Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 20.11.2020
Naslov: Vpogled v dokumente preiskave
Številka: 07121-1/2020/2095
Vsebina: Policijski postopki, Pridobivanje OP iz zbirk, Razno
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da ste prosili za vpogled v preiskavo glede volilnega izida in nepoštenosti volitev v novembru 2018. Policija vas glede vpogleda usmerja na tožilstvo, tožilstvo pa se sklicuje na policijsko preiskavo. Navajate še, da se Ustavno sodišče sklicuje na Upravno sodišče, slednje pa noče razpisati javne obravnave. Prosite za učinkovito posredovanje.

 

Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca se izvršujejo na dveh temeljnih področjih, in sicer na področju varstva osebnih podatkov in pravice do dostopa do informacij javnega značaja. V povezavi z vašim dopisom ugotavljamo, da se vaša zahteva za vpogled v dokumente preiskave ne nanaša na uresničevanje omenjenih dveh pravic. Svojo pravico do varstva osebnih podatkov bi lahko uveljavljali med drugim z zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, pravico do informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, do popravka, izbrisa, omejitve obdelave itd. glede vaših osebnih podatkov. Za uresničevanje pravice do dostopa do informacij javnega značaja pa bi morali vložiti zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, ki bi jo moral organ, pri katerem ste podali svojo vlogo, obravnavati po določbah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

 

V kolikor boste želeli uresničevati katero od navedenih dveh človekovih pravic, se lahko obrnete na Informacijskega pooblaščenca, ki deluje kot pritožbeni organ (če vam torej upravljavec osebnih podatkov oziroma organ javnega sektorja zavrne vašo pravico) in pomagali vam bomo skladno s svojimi zakonskimi pristojnostmi.

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

mag. Polona Merc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov