Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 22.06.2020
Naslov: Mnenje glede posredovanja osebnih podatkov družinskih članov
Številka: 07121-1/2020/1103
Vsebina: Informiranje posameznika, Pravne podlage, Privolitev
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše vprašanje in sicer nas prosite za posredovanje mnenja glede pridobivanja osebnih podatkov družinskih članov registriranega naročnika storitev. Kot ste pojasnili bo nova spletna trgovina končnim uporabnikom (naročnikom izdelkov in/ali storitev) nudila določene cenovne ugodnosti za družinske člane v primeru nakupa družinskih paketov. Glede na to, da boste v ta namen obdelovali osebne podatke družinskih članov in da te potrebujete za izvajanje pogodbenega razmerja - nudenje ugodnosti, vas zanima, ali vam mora sam družinski član posredovati te podatke in dati svoje izrecno soglasje za njihovo obdelavo? Oziroma - alternativno, ali vam lahko osebne podatke družinskih članov posreduje sam glavni naročnik in jih obdelujete za potrebe pogodbe na tej osnovi.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP glede vašega vprašanje pojasnjuje, da je odgovornost registriranega naročnika storitev, da ima za posredovanje osebnih podatkov družinskih članov njihovo soglasje – navedeno velja kadarkoli se posameznik odloča, da bo osebne podatke družinskih članov posredoval tretjim osebam. Primerno in pošteno je, da ta posameznike pred tem jasni seznani in preveri, ali se s tem strinjajo. Če je pridobil takšno strinjanje, vam lahko posreduje njihove podatke tudi sam. Primerno bi bilo, da ga pred posredovanjem podatkov družinskih članov na to opozorite in tudi pridobite njegovo aktivno dejanje, potem ko je bil informiran, s katerim potrjuje oziroma izjavi, da so zadevni družinski člani s tem seznanjeni in se s tem strinjajo. Seznanjani pa bi morali biti z vsebino informacij o obdelavi osebnih podatkov, kot to določata člen 13 oziroma člen 14 Splošne uredbe.

 

Če boste osebne podatke pridobili posredno, torej ne direktno od družinskih članov, potem morate te osebe obvestiti skladno z določbami člena 14 Splošne uredbe, ki določa, s katerimi informacijami je treba seznaniti posameznike, kateri njihovi osebni podatki niso pridobljeni od njih.

 

Podrobneje si lahko o obveščanju posameznikov oziroma načelu preglednosti preberete v Smernicah Evropskega odbora za varstvo podatkov, ki so dostopne na:

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=622227

 

Pri samem naboru osebnih podatkov, ki se bodo obdelovali, pa posebej opozarjamo tudi na upoštevanje načela najmanjšega obsega oziroma minimizacije osebnih podatkov, torej da se obdelujejo samo tisti osebni podatki družinskih članov, ki so nujno potrebni.

 

 

S spoštovanjem,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:                                                                                                                              

mag. Andrej Tomšič,
namestnik informacijske pooblaščenke