Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 22.06.2020
Naslov: Mnenje glede merjenja temperature ljudi (COVID-19) s termovizijsko kamero na vhodu v stanovanjski objekt
Številka: 07121-1/2020/1106
Vsebina: Biometrija, Posebne vrste, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše vprašanje in sicer nas prosite za posredovanje mnenja glede tega, ali je merjenje temperature ljudi (COVID-19) s termovizijsko kamero na vhodu v stanovanjski objekt višjega cenovnega ranga s svojo lastno recepcijo in receptorjem (ki bi ukrepal) dovoljeno ob predhodni namestitvi opozorilne table vezano na zahteve video nadzora? Zanima vas tudi, ali je potrebno pridobiti soglasje IP?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP glede vašega vprašanja uvodoma pojasnjuje, da kolikor bi zadevna tehnologija delovala na način, ki ga štejemo pod izvajanje biometrijskih ukrepov, potem veljajo pogoji za uvedbo biometrijskih ukrepov po določbah ZVOP-1 (členi 78 do 80). Smernice o biometijskih ukrepoih so dostopne na:

 

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Biometrija_-_smernice.pdf

 

Glede samega merjenja temperature v smislu preprečevanja okužb z virusom COVID-19 smo že izdali sporočilo za javnost, ki je dostopno na:

 

https://www.ip-rs.si/novice/previdno-pri-uvajanju-termokamer-in-merjenju-telesne-temperature-posameznikov-1186/

 

Smiselno podobno velja tudi za stanovanjske bloke, pri čemer priporočamo tudi naslednja že izdana mnenja:

 

https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1636

https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1633

 

V primeru situacije, kot ste jo opisali, bi bilo treba najprej doreči, kdo bi upravljal s tem sistemom in v imenu koga (stanovalci, ki pooblastijo varnostnika, zunanja varnostna službe, tretja oseba itd.), komu bi bili vidni podatki o izmerjeni temperaturi (samo posameznik, posamezniku in varnostniku, samo varnostniku itd.), ali bi se shranjevali podatki in če da ,pri komu ter za koliko časa, kakšno bi bilo ravnanje ob zaznani povečani temperaturi, kako bi zadeval delovala, če nekateri stanovalci ne bi želeli uporabljati takšnega sistema itd. Zgolj obvestilo prav gotovo ne bo dovolj, temveč priporočamo predhodno izvedbo ocene učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Ocena učinka je vezana na konkretno situacijo oziroma kontekst in okoliščin ter ne more biti narejena na splošno za tehnologijo kot tako.

 

Vse informacije o ocenah učinka so na voljo na:

 

https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/ocena-ucinka-v-zvezi-z-varstvom-podatkov/

 

 

 

S spoštovanjem,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                                                              

mag. Andrej Tomšič,
namestnik informacijske pooblaščenke