Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 24.06.2020
Naslov: Mnenje glede naprave za merjenje telesne temperature posameznikov na daljavo
Številka: 07121-1/2020/1130
Vsebina: Biometrija, Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov , Posebne vrste, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše vprašanje in sicer nas prosite za posredovanje mnenja glede naprave za merjenje telesne temperature posameznikov na daljavo. Kot ste pojasnili gre za napravo velikosti tablice, ki meri telesno temperaturo kot preventivni ukrep proti širjenju virusa COVID-19; naprava vsebuje senzor, ki deluje na principu infra-rdeče luči. Naprava zazna normalno ali povišano temperaturo in prikaže zeleno barvo (normalna temperatura) oz. rdečo barvo (povišana temperatura). Ob tem se predvaja izjava „normalna temperatura, prosimo vstopite“ ali „povišana temperatura, prosimo obrnite se na varnostnika“, kjer bi se temperatura ponovno izmerila s pomočjo izurjenega medicinskega osebja. Na napravi se pokaže obraz posameznika in opozori, naj se nosi zaščitna maska, v kolikor posameznik te nima. Sistem ne shranjuje biometričnih potez obraza, temveč gre le za enkratno prepoznavanje obraza namenjeno samo opozarjanju na obvezno nošenje maske, v kolikor bo to potrebno. Sistem nima dostopa do drugih osebnih podatkov. Naprave bi se lahko nahajale na vhodih v trgovine, šole, vrtce, gledališča, avtobuse, urade  - tam, kjer je velika izmenjava ljudi in je nevarnost razširitve virusa. Zanima vas, ali bi z enkratnim odčitavanjem posameznikove temperature, ki se je nikjer ne shranjuje, ter enkratnim prikazom slike posameznikovega obraza za opozarjanje na nošenje zaščitne maske, kakorkoli kršili zakonodajo o varstvu osebnih podatkov? Ali je taka naprava, v novih razmerah, v katerih se trenutno svet nahaja, v okviru dovoljenega in toleriranega glede na določila o varstvu osebnih podatkov?

 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP glede vašega vprašanja uvodoma pojasnjuje, da kolikor bi zadevna tehnologija delovala na način, ki ga štejemo za izvajanje biometrijskih ukrepov, potem veljajo pogoji za uvedbo biometrijskih ukrepov po določbah ZVOP-1 (členi 78 do 80). Smernice o biometrijskih ukrepih so dostopne na:

 

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Biometrija_-_smernice.pdf

 

 

Glede na vaš opis delovanja naprave sicer ne gre za enolično razločevanje ali identifikacijo posameznika, vseeno pa opozarjamo na ureditev biometrijskih ukrepov, kolikor bi sistem deloval tako.

 

Glede samega merjenja temperature v smislu preprečevanja okužb z virusom COVID-19 smo že izdali sporočilo za javnost, ki je dostopno na:

 

https://www.ip-rs.si/novice/previdno-pri-uvajanju-termokamer-in-merjenju-telesne-temperature-posameznikov-1186/

 

Smiselno podobno velja tudi za druge okoliščine, pri čemer priporočamo tudi naslednja že izdana mnenja:

 

https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1636

https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1633

 

Ključno je, da ni mogoče za posamezno tehnologijo vnaprej trditi, da bo njena uporaba skladna z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, temveč se to lahko ugotavlja le v posameznem konkretnem primeru uporabe, saj so lahko okoliščine in kontekst delovanja zelo različne. Za lažje razumevanje – tudi za sistem za pošiljanje elektronskih novičk, sistem za upravljanje baze podatkov, videonadzorni sistem ali drugo tehnologijo ni mogoče na splošno reči, da je sam po sebi zakonit ali ne, temveč se ugotavlja dejansko stanje v konkretnem primeru uporabe, konkretne okoliščine in kontekst.

 

Za posamezen primer uporabe priporočamo, da bodoči upravljavec sistema upošteva naša že izdana mnenja in izvede predhodno izvedbo ocene učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Ocena učinka je vezana na konkretno situacijo oziroma kontekst in okoliščin ter ne more biti narejena na splošno za tehnologijo kot tako, upravljavcu pa omogoča, da pravočasno ugotovi, kaj je potrebno za zakonitost delovanja.

 

Vse informacije o ocenah učinka so na voljo na:

 

https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/ocena-ucinka-v-zvezi-z-varstvom-podatkov/

 

 

 

S spoštovanjem,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:                                                                                                                              

mag. Andrej Tomšič,
namestnik informacijske pooblaščenke