Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 17.08.2020
Naslov: Zloraba identitete FURS
Številka: 07121-1/2020/1426
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Razno, Uradni postopki , Zavarovanje osebnih podatkov
Pravni akt: Mnenje

Prejeli smo vaša vprašanja glede tega, kako lahko ukrepate v zvezi z domnevno zlorabo vaših osebnih podatkov s strani tretje osebe. Kot navajate, naj bi nekdo v vašem imenu in brez vaše vednosti podajal neresnične prijave v zvezi z davčnimi obveznostmi.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Primer, ki ga opisujete, vsekakor zahteva, da čim prej ukrepate, pri čemer vam Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) lahko svetuje zgolj v delu, ki se nanaša na samo obdelavo osebnih podatkov. Glede na opisano pa gre lahko za storitev kaznivega dejanja kraje identitete ter morebitno kršitev vaših osebnostnih pravic in oškodovanje, o čemer presojajo sodišča.

 

Z vidika varstva osebnih podatkov imate od vseh organizacij, ki nastopajo kot upravljavci zbirk osebnih podatkov (tudi od FURS) pravico zahtevati seznanitev z lastnimi osebnimi podatki (to so podatki, ki se nanašajo na vas) na podlagi 15. člena Splošne uredbe. Obrazec, ki vam je pri tem lahko v pomoč in več informacij najdete na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/. Na podlagi tako pridobljenih podatkov boste lažje ocenili, kaj se je dejansko zgodilo. V primeru, da bi upravljavec vašo zahtevo zavrnil ali vam v roku meseca dni ne bi odgovoril, lahko vložite pritožbo pri IP.

 

V preostalem delu pa se za prijavo suma storitve kaznivih dejanj lahko obrnete na policijo s prijavo suma storitve kaznivega dejanja npr. zlorabe osebnih podatkov (kraja identitete) po 143. členu Kazenskega zakonika ali morda goljufije po 211. členu Kazenskega zakonika. V kazenskem postopku odločajo sodišča.

 

Glede uveljavljanja odškodnine in kršitev osebnostnih pravic je predvideno civilnopravno varstvo pred sodišči preko vložitve tožbe.

 

Želimo vam hitro razrešitev težav in vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:

Alenka Jerše, univ. dipl. prav.

namestnica informacijske pooblaščenke