Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 12.12.2018
Naslov: Razkritje zdravstvenih podatkov
Številka: 0712-3/2018/2547
Vsebina: Zdravstveni osebni podatki, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da sumite, da je določena fizična oseba pridobila vaše zdravstvene podatke. V preteklosti je oseba podatke pridobivala preko poznanstev medicinske sestre in zdravnika. Sedaj ste zamenjali zdravnika, vendar oseba znova ve vse o vašem pregledu, kaj vam je zdravnik predpisal in kakšni rezultati so prišli iz laboratorija. Sumite, da je oseba nekako preko e-zdravja ali vaše zdravstvene kartice vpogledala v vaše podatke. Zanima vas, kako bi lahko prišli do informacije, ali je ta oseba dostopala do vaših podatkov, kdaj in za kakšen namen.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Splošna uredba zagotavlja posameznikom možnost, da pri upravljavcu osebnih podatkov uveljavljajo pravice iz Poglavja III Splošne uredbe (členi 12 do 22).

 

IP vas v zvezi z vašim vprašanjem napotuje na svojo spletno stran, kjer je pravica posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (člen 15 Splošne uredbe) podrobno predstavljena. Med drugim lahko od upravljavca vaših osebnih podatkov (npr. zdravnika) zahtevate tudi informacijo o tem, katerim uporabnikom ali kategorijam uporabnikov so bili vaši osebni podatki razkriti (točka (c) člena 15(1) Splošne uredbe). Zoper zavrnilni odgovor upravljavca osebnih podatkov lahko v roku 15 dni od prejema odgovora pri upravljavcu vložite pritožbo. Za reševanje pritožbe je pristojen IP. Besedilo, na katero vas napotujemo, je dostopno na sledeči spletni povezavi:

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki/.

 

IP je za namen izvrševanja pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki pripravil obrazec, ki sicer ni obvezne narave, vendar je lahko v pomoč:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/doc/obrazci/ZVOP/SLOP.doc.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP