Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 15.09.2020
Naslov: Neposredno trženje
Številka: 07121-1/2020/1607
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre, Zavarovalništvo
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim dopisom, v katerem navajate:

  • V spletni trgovini ste želeli opraviti nakup, vnesli ste svoje kontaktne podatke, vendar nakupa niste zaključili, sedaj pa občasno prejemate njihova reklamna elektronska sporočila. Zanima vas ali je možno in dopustno, da so si shranili vaš elektronski naslov ter ga sedaj uporabljajo za svojo prodajo? Kontaktirali jih še niste, ker niste prepričani, ali smejo uporabljati vaše kontaktne podatke.
  • Podobno se vam dogaja z zavarovalnico, pri kateri ste prekinili zavarovanje in ga prenesli na drugo zavarovalnico. Do prejšnjega meseca vas niso nikoli nič kontaktirali, prejšnji mesec pa ste prejeli njihovo reklamno pošto.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. IP v okviru mnenja ne more presojati zakonitosti konkretne obdelave osebnih podatkov. Slednje lahko stori le v okviru konkretnega inšpekcijskega ali drugega ustreznega postopka.

 

 

IP je pravila neposrednega trženja opisal v prispevku NEPOSREDNO TRŽENJE: LAHKO GA OMEJITE, PREKLIČETE – ODLOČITEV JE VAŠA - TIODLOCAS.SI.: https://tiodlocas.si/neposredno-trzenje-lahko-ga-omejite-preklicete-odlocitev-je-vasa/. Predlagamo, da se s prispevkom seznanite.

 

Dodajamo še, da ima posameznik pravico od upravljavca kadarkoli brezplačno zahtevati seznanitev z lastnimi osebnimi podatki (člen 15 Splošne uredbe). V okviru te pravice lahko zahtevate tudi informacijo o tem za kakšen namen upravljavec obdeluje vaše osebne podatke in kakšen je predviden rok hrambe. V primeru neposrednega trženja pa lahko tudi kadarkoli brezplačno zahtevate, da ponudnik preneha z obveščanjem in da upravljavec vaše podatke izbriše, če ne izkaže, da za njihovo hrambo obstaja ustrezna pravna podlaga.

 

Za kršitve v zvezi z neposrednim trženjem po elektronski pošti je pristojna Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS: https://www.akos-rs.si/).

 

 

Lep pozdrav,

Informacijski pooblaščenec

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:

Anže Novak, univ. dipl. prav.

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo