Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 25.09.2020
Naslov: Netočne zbirke
Številka: 07121-1/2020/1709
Vsebina: Inšpekcijski postopki, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim vprašanjem, kako ravnati v zvezi s podjetjem, ki nudi servis vozil. Navajate, da ste pri dotičnem servisu že večkrat prejeli delovni servisni nalog z osebnimi podatki tretje osebe (ime, priimek ter naslov tretje osebe), na kar ste jih tudi že večkrat opozorili. Kljub temu tega niso ustrezno popravili. Na zadnjem servisu je bila na nalogu poleg osebnih podatkov tretje osebe, navedena tudi vaša telefonska številka in registrska številka vam nepoznanega vozila. O tem ste seznanili tudi vodstvo podjetja in kontaktno točko za varstvo osebnih podatkov slovenskega predstavnika proizvajalca. Zanima vas tudi, kako lahko izveste več informacij v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. IP v okviru mnenja ne more presojati zakonitosti konkretne obdelave osebnih podatkov. Slednje lahko stori le v okviru konkretnega inšpekcijskega ali drugega ustreznega postopka.

 

 

IP pojasnjuje, da Splošna uredba nalaga obveznosti podjetjem in drugim organizacijam, ki obdelujejo osebne podatke, da poskrbijo za točnost svojih zbirk in preprečujejo nepooblaščene dostope ali nepooblaščeno razkritje osebnih podatkov.

 

Če menite, da je v konkretnem primeru prišlo do kršitve Splošne uredbe, lahko v zvezi s tem vložite inšpekcijsko prijavo na IP. Prijavo lahko podate na obrazcu  Prijava kršitve varstva osebnih podatkov (Obrazec ZIN PRIJAVA). Prijavo lahko pošljete po elektronski pošti na naslov gp.ip(at)ip-rs.si, oz. po navadni pošti na naslov Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija. Če se odločite za inšpekcijsko prijavo, navedite čim natančnejši opis dejanskih okoliščin in priložite dokaze iz katerih bo izhajal utemeljen sum, da je v konkretnem primeru prišlo do kršitve.

 

Da bi izvedeli, zakaj in kako v konkretnem primeru servis obdeluje vaše osebne podatke, lahko uporabite pravico dostopa do lastnih osebnih podatkov. Za uveljavljanje te pravice lahko uporabite tudi obrazec: Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki (obrazec SLOP). Obrazec ni obvezen. Več o tej pravici si lahko preberete na spletni strani tiodlocas.si: ŽELIM VEDETI, KAJ POČNEJO Z MOJIMI PODATKI.

 

Lep pozdrav,

 

 

Anže Novak, univ. dipl. prav.

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo