Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 11.03.2019
Naslov: Številka bančne kartice kot OP
Številka: 0712-3/2018/2571
Vsebina: EMŠO in davčna
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem se na nas obračate z vprašanjem o tem ali se številka bančne kartice šteje kot osebni podatek. Enako vas zanima tudi za davčno številko ter IP naslov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Splošna Uredba o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, v nadaljevanju Uredba) v 1. točki 4. člena določa, da osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, Določljivi posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni z fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

 

Številka kartice lahko služi kot edinstveni identifikator, preko katerega je moč posameznika identificirati. Definicija osebnih podatkov se gleda širše, ne zgolj znotraj določenega sistema ali z vidika posamezne osebe, zato je v tem primeru podatek, kot je številka kartice, katere imetnik je posameznik, potrebno varovati kot osebni podatek. Enako velja za podatke, kot so davčna številka fizične osebe in IP naslov računalnika.

 

Lep pozdrav,

                                                                                               

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                                                                

Tomaž Brodgesell,
informatik