Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.08.2020
Naslov: Ponujanje dodatnih storitev po telefonu
Številka: 07121-1/2020/1381
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre, Pravica do pozabe, Telekomunikacije in pošta
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da odkar ste izbrali določenega ponudnika interneta, se redno dogaja, da vas njegovi uslužbenci kličejo in ponujajo dodatne storitve. Tega nikoli niste dovolili, že večkrat pa ste jih prosili, naj vas na ta način ne nadlegujejo več, a brez učinka. Zanima vas, s kakšno pravico to počnejo in kaj lahko naredite, da se to neha.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Izvajanje neposrednega trženja z uporabo govornih telefonskih klicev je primarno urejeno v 158. členu Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, s sprem. in dop.; v nadaljevanju ZEKom-1), ki določa, da je opravljanje telefonskih klicev z namenom neposrednega trženja fizični osebi dovoljeno le s soglasjem naročnika ali uporabnika oz. pod določenimi pogoji, če so podatki objavljeni v javnem imeniku (150. člen ZEKom-1). Nadzor nad določbami ZEKom-1 in ZEPT izvajata Agencija RS za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) in Tržni inšpektorat RS (TIRS). Informacijski pooblaščenec ni pristojen za nadzor nad trženjem po telefonu. V zvezi z neposrednim trženjem vam svetujemo, da se obrnete na AKOS.

 

Lahko pa v konkretnem primeru uveljavite svojo pravico do izbrisa osebnih podatkov oz. pravico do pozabe, kot to ureja člena 17 Splošne uredbe. Skladno z navedenim členom ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

  1. osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
  2. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava v skladu s točko (a) člena 6(1) ali točko (a) člena 9(2), in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
  3. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu s členom 21(1), za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu s členom 21(2);
  4. osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
  5. osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca;
  6. osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz člena 8(1).

 

Več informacij o tem, kako lahko uveljavite pravico do izbrisa, si lahko preberete na naši spletni strani: https://tiodlocas.si/kako-uveljavim-svoje-pravice/. IP je v tem postopku pritožbeni organ (npr. če upravljavec v zakonskem roku, tj. enem mesecu, ne odgovori na vašo zahtevo).

 

Svetujemo, da si več o pravicah posameznika glede varstva podatkov preberete na naši spletni strani www.tiodlocas.si.

 

Vsa mnenja IP so objavljena in dostopna na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/vop/.

 

Prav tako pa so vsa ključna področja, kot jih ureja Splošna uredba o varstvu podatkov predstavljena na: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/, kjer lahko najdete veliko koristnih nasvetov glede bistvenih obveznosti podjetij in drugih organizacij za pravilno izvajanje ukrepov varstva osebnih podatkov.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                   Mojca Prelesnik

                                                                                   informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

mag. Polona Merc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 


To mnenje je nastalo v okviru projekta »Programa pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020«, ki ga financira Evropska unija.

Vsebina tega mnenja predstavlja neobvezno mnenje Informacijskega pooblaščenca in je izključno njegova odgovornost. Evropska komisija ne sprejema odgovornosti glede uporabe informacij, ki jih mnenje zajema.