Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.08.2020
Naslov: Izbris osebnih podatkov s spleta
Številka: 07121-1/2020/1384
Vsebina: Pravica do pozabe, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem nas sprašujete, kako izbrisati svoje podatke iz interneta in onemogočiti iskanje po vašem imenu v spletnem brskalniku. Pojasnjujete, da ste bili že več let nazaj zaposleni v javni upravi so se dokumenti objavljali na spletni strani organa, sedaj pa bi jih želeli izbrisati, kar ste večkrat tudi neuspešno poizkusili.  

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Kljub temu, da je bila za prvotno objavo osebnih podatkov na spletu (najverjetneje podana ustrezna pravna podlaga, se vam po toliko letih ne zdi več primerno, da so na spletu objavljeni vaši osebni podatki oziroma da iskanje po vašem imenu prikaže podatke o vaši pretekli zaposlitvi.

 

Splošna uredba o varstvu podatkov vam glede tega v členu 17 daje pravico do izbrisa osebnih podatkov, in sicer jo lahko uveljavljate v naslednjih primerih:

  • vaših osebnih podatkov upravljavec več ne potrebuje za namene zbiranja ali obdelave;
  • svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov ste preklicali (ob tem se prepričajte, da je pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov vaša privolitev in ne, npr. izvajanje pogodbe);
  • ugovarjali ste obdelavi in upravljavec nima pravice zavrniti vašega ugovora. V tem primeru lahko vložite zahtevo za UGOVOR in hkrati IZBRIS;
  • če upravljavec zbira, hrani ali drugače obdeluje vaše podatke nezakonito (brez pravne podlage);
  • če bi moral upravljavec vaše podatke izbrisati zaradi svojih pravnih obveznosti, ki mu jih nalaga pravo države članice, ki velja zanj ali pravo EU;
  • če je upravljavec zbral podatke v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe od mladoletne osebe.

 

Izbrisa pa ni mogoče doseči v primerih, ki jih predvideva člen 17(3), in sicer:

  • če še vedno obstaja pravna podlaga za obdelavo, niste podali preklica privolitve, obdelavo upravljavcu nalaga zakon itd. (skratka, če niso izpolnjeni razlogi iz 17(1) Uredbe) ali
  • če upravljavec vaše podatke še potrebuje za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, izvajanje svoje javne naloge ali naloge v javnem interesu, za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnimi zahtevki itd. (torej, če obstajajo razlogi, ki jih določa člen 17 (3) Uredbe).

 

Več o tej pravici si lahko preberete na portalu Informacijskega pooblaščenca "Ti odločaš": https://tiodlocas.si/zelim-izbrisati-svoje-podatke/, za uveljavljanje pravice do izbrisa pa si lahko pomagate tudi z neobveznim obrazcem "Zahteva za izbris osebnih podatkov", ki je dostopna prek povezave https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/. Če upravljavec osebnih podatkov na vašo zahtevo ne odgovori v enem mesecu ali vašo zahtevo zavrne s pisnim odgovorom ali odločbo, se lahko pritožite k Informacijskemu pooblaščencu. V pomoč vam je lahko obrazec Pritožba zaradi kršitve pravice do izbrisa osebnih podatkov, ki je prav tako dostopen prek povezave https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/.

 

Pri objavi na spletu, kjer se osebni podatki prikažejo po iskanju po imenu in priimku pa je Sodišče Evropske unije priznalo tudi t.i. pravico do odstranitve iz rezultatov iskanja (angl. de-listing). Navedena pravica se uveljavlja pri samem spletnem brskalniku; Google je denimo pripravil navodila glede izvrševanja pravice pri njem: https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=sl. Na ravni Evropske unije pa so bile glede tega sprejete tudi smernice, za katere vam priporočamo, da si jih preberete: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=667236.

 

Svetujemo, da si več o pravicah posameznika glede varstva podatkov preberete na naši spletni strani www.tiodlocas.si.

 

Vsa mnenja IP so objavljena in dostopna na naši spletni strani: www.ip-rs.si/vop/.

 

Prav tako pa so vsa ključna področja, kot jih ureja Splošna uredba o varstvu podatkov predstavljena na: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/, kjer lahko najdete veliko koristnih nasvetov glede bistvenih obveznosti podjetij in drugih organizacij za pravilno izvajanje ukrepov varstva osebnih podatkov.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                   Mojca Prelesnik

                                                                                   informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

mag. Polona Merc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

To mnenje je nastalo v okviru projekta »Programa pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020«, ki ga financira Evropska unija.

Vsebina tega mnenja predstavlja neobvezno mnenje Informacijskega pooblaščenca in je izključno njegova odgovornost. Evropska komisija ne sprejema