Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 17.08.2020
Naslov: Vprašanje glede zahteve delodajalca po vpisu v Skype
Številka: 07121-1/2020/1181
Vsebina: Delovna razmerja
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem navajate, da nadrejeni od zaposlenih zahtevajo vpis v komunikacijski program Skype. Po vašem mnenju se program v konkretnem primeru uporablja zgolj temu, da se izvaja nadzor nad prisotnostjo uporabnika ob računalniku. Skladno za navedenim sprašujete ali delodajalec lahko zahteva in sankcionira vpis v ta program ob vsaki uporabi računalnika glede na to, da se ob tem izvaja zgolj nadzor nad uporabnikom in program sploh ni potreben za izvajanje delovnega procesa.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP pojasnjuje, da se lahko opredeljuje zgolj v delu, ki se nanaša na področje varovanja osebnih podatkov in vam priporoča, da se za delovnopravna vprašanja obrnete na Inšpektorat RS za delo, saj IP zanje ni pristojen.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

Pripravil:                                                                                                                                

Tomaž Brodgesell,
informatik