Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 11.08.2020
Naslov: Videonadzor v večstanovanjski stavbi in register zbirke osebnih podatkov
Številka: 07121-1/2020/1401
Vsebina: Evidence dejavnosti obdelave , Razno, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo, Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po pošti prejel vaš dopis, v katerem nas seznanjate z namero vzpostavitve videonadzora večstanovanjske stavbe. Zanima vas, ali je potrebno narediti prijavo v register zbirk osebnih podatkov o vzpostavitvi videonadzora?

 

***

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je odgovornost za zakonito vzpostavitev in izvajanje videonadzora vedno na upravljavcu osebnih podatkov, ki mora biti to zmožen tudi dokazati. IP izven postopka inšpekcijskega nadzora ne more podajati konkretnih ocen o tem, ali upravljavec izpolnjuje pogoje za uvedbo in izvajanje videonadzora, niti se ne more opredeljevati, ali so sprejeti Sporazum o vgradnji in izvajanju videonadzora, Obvestilo o videonadzoru ter dopis o uvedbi videonadzora, ki nam jih pošiljate v vednost ustrezni. Presoja ustreznosti je primarna naloga in odgovornost posameznega upravljavca.

 

IP glede prijave v register zbirk osebnih podatkov o vzpostavitvi videonadzora pojasnjuje, da od začetka veljavnosti Splošne uredbe (od 25. 5. 2018) prijava zbirk v register zbirk osebnih podatkov ni več obvezna. Po novem morajo upravljavci in obdelovalci, ki so zavezanci po Splošni uredbi, nekatere kataloge nadomestiti z evidenco dejavnosti obdelave, ki jo ureja člen 30. Splošne uredbe. Evidenc ni treba prijavljati IP, obstaja le obveznost, da evidence upravljavec predloži IP na zahtevo. IP je pripravil tudi vzorca evidence za upravljavce in obdelovalce, ki jih zahteva Splošna uredba. Več glede obveznosti vodenja evidence dejavnosti si lahko preberete na naši spletni strani, kjer boste našli tudi omenjena vzorca – pod naslednjo povezavo:

www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/evidenca-dejavnosti-obdelave/.

 

Glede izvajanja videonadzora v večstanovanjskih stavbah je na spletni strani IP objavljenih več mnenj, zato vam priporočamo, da se seznanite z vsebino že objavljenih neobveznih mnenj, ki jih poiščete s pomočjo iskalnika na spletnem naslovu https://www.ip-rs.si/vop/ (npr. mnenje številka 07121-1/2020/373 z dne 18. 3. 2020).

 

Več informacij o videonadzoru je na voljo v smernicah IP. Glede pogojev za vzpostavitev videonadzora v večstanovanjskih stavbah vas napotujemo na str. 18-21 navedenih smernic, ki so dostopne na tej povezavi:

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka