Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.07.2020
Naslov: Slepi kameri na večstanovanjski stavbi
Številka: 07121-1/2020/1189
Vsebina: Stanovanjsko in nepremičninsko pravo, Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po pošti prejel vaš dopis, v katerem navajate, da je sosed na skupno fasado večstanovanjske stavbe namestil slepi kameri. Zanima vas, ali s tem krši zakonodajo.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Splošna uredba in ZVOP-1 varujeta osebne podatke, ki so del neke zbirke osebnih podatkov. Ob uporabi t.i. slepih kamere do snemanja ne pride, kar pomeni, da se pri tem osebni podatki ne obdelujejo in posledično zbirka osebnih podatkov ne more nastati. Takšne postavitve ni mogoče šteti kot videonadzor v smislu zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in zato določbe te zakonodaje ne pridejo v poštev.

 

Več informacij o videonadzoru in tudi podrobnejši odgovor glede zakonitosti postavitve slepih kamer lahko najdete v smernicah IP o videonadzoru (glej str. 9):

 

V kolikor bi se pa v konkretnem primeru izkazalo, da gre v bistvu za delujočo kamero, ki snema skupne prostore večstanovanjske stavbe in se s tem obdelujejo osebni podatki, je za zakonitost takšnega videonadzora treba ravnati v skladu z določbami ZVOP-1 in Splošne uredbe. Več o tem, katerim pogojem mora biti zadoščeno, da je takšen videonadzor v večstanovanjski stavbi zakonit, si preberite v smernicah IP na straneh 18-21.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca pri IP