Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.07.2020
Naslov: Neposredno trženje zavarovalnice po SMS
Številka: 07121-1/2020/1190
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Zavarovalništvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po pošti prejel vaš dopis, v katerem navajate, da vam določena zavarovalnica pošilja reklamna SMS sporočila, čeprav niste njihove komitent že nekaj časa. Zanima vas, ali lahko dostopajo do vaših podatkov in ali je to zakonito.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Neposredno trženje po telefonu (klic ali SMS) je urejeno v specialnih predpisih, in sicer v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljevanju ZEKom-1) in Zakonu o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 19/15; v nadaljevanju: ZEPT), nadzor nad izvajanjem njunih določb pa je v pristojnosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (v nadaljevanju: AKOS) oziroma Tržnega inšpektorata RS (v nadaljevanju: TIRS).

 

ZEKom-1 v 158. členu govori o neželeni komunikaciji in v prvem odstavku določa, da je uporaba samodejnih klicnih in komunikacijskih sistemov za opravljanje klicev na naročnikovo telefonsko številko brez človekovega posredovanja (npr. klicni avtomati, SMS, MMS), telefaksov ali elektronske pošte za namene neposrednega trženja dovoljena samo na podlagi naročnikovega ali uporabnikovega predhodnega soglasja. V kolikor pošiljatelj ne ravna skladno z navedeno zakonodajo, vam IP svetuje, da podate prijavo neposredno pri AKOS.

 

Vsak posameznik ima v skladu s členom 15 Splošne uredbe pravico, da se seznani s svojimi lastnimi osebnimi podatki. Med drugim to pomeni, da lahko od upravljavca osebnih podatkov (pisno) zahtevate, da vam pojasni, katere osebne podatke obdeluje, v katere namene, koliko časa jih hrani, kadar osebni podatki niso bili zbrani neposredno od vas, tudi vse razpoložljive informacije v zvezi z virom, kje so jih pridobili. Upravljavec osebnih podatkov (v vašem primeru zavarovalnica) ima mesec dni časa, da na vašo zahtevo, podano skladno s členom 15, odgovori, v nasprotnem primeru pa se lahko zaradi molka pritožite k IP. Več informacij o navedeni pravici in kako jo lahko uveljavljate, si lahko preberete na naši spletni strani: https://tiodlocas.si/zelim-vedeti-kaj-pocnejo-z-mojimi-podatki/.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca pri IP