Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 01.04.2020
Naslov: Izvajanje odloka glede nakupovanja starejših in ranljivih skupin
Številka: 07121-1/2020/490
Vsebina: Posebne vrste, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Najlepše se vam zahvaljujemo za vaš dopis, vprašanja in izraze zaskrbljenosti glede nejasnosti pri izvajanju člena 2.a Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20 in 37/20; v nadaljevanju: Odlok) in njegovem vplivu na prebivalce Slovenije. Vsekakor se strinjamo, da je škoda, če Odlok namenjen skrbi za zdravje posebej ranljivih skupin prebivalcev zaradi nejasnosti ne doseže zastavljenega namena ali celo prizadene potrošnike, ki sploh niso zajeti v prepovedi.

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) ugotavlja, da je Odlok nejasen do te mere, da ne predvideva načina njegovega izvajanja, vpliva na prepoved nakupovanja osebam, ki z Odlokom sploh niso zajete, ter lahko posledično vpliva tudi na obdelavo osebnih podatkov. IP na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) ni pristojen za vsebinsko tolmačenje izvajanja navedenega odloka izven dela, ki se nanaša na vprašanja zakonitosti obdelave osebnih podatkov. Zato v tem delu ne smemo kakorkoli ukrepati.

 

Hkrati pa zaradi nejasnosti tudi v delu, ko Odlok lahko vpliva na obdelavo osebnih podatkov, ni mogoče enoznačno določiti, kdo so ranljive skupine, ki jih odlok zajema, kdo lahko presoja o izpolnjevanju pogojev za nakup, kdo in na kakšen način je v danih razmerah dolžan izkazovati upravičenost do izvedbe nakupa. Posledično ni jasno, v katerem delu obstaja pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov in kaj pomeni prekomerno obdelavo osebnih podatkov.

 

IP je zato Vladi RS predlagal, da Odlok popravi v korist tako ranljivih skupin, kot tudi vseh tistih, na katerih življenje vpliva. Dopis, ki smo ga poslali danes Vladi RS, vam posredujemo v prilogi.

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:

Alenka Jerše, univ. dipl. prav.

namestnica informacijske pooblaščenke