Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 23.06.2020
Naslov: Zamenjava osebnih podatkov v sklepu sodišča
Številka: 07121-1/2020/1114
Vsebina: Sodni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da ste prejeli sklep okrajnega sodišča, v katerem ste navedeni kot drug udeleženec v zadevi, s katero nimate nič in kjer je prišlo do zamenjave z drugo osebo z istim imenom. Sklep ste priporočeno vrnili na sodišče in ga v celoti zavrnili ter prosili za umik vaših osebnih podatkov iz zadeve. Zanima vas, ali bodo z zavrnitvijo sklepa vaši osebni podatki umaknjeni iz omenjene zadeve in posredovani pravi naslovnici ter omenjeni vpis ne bo izveden ali se morate obrniti na izvršilno sodišče.

 

IP ugotavlja, da ste nanj naslovili dopis, ki ne sodi v njegovo pristojnost, zato skladno z načelom zakonitosti ne more izdati neobveznega mnenja, ki ga sicer izdaja na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05). IP skladno s tretjim odstavkom 55. člena Splošne uredbe namreč ni pristojen za nadzor dejanj obdelave sodišč, kadar delujejo kot sodni organ.

 

IP vam svetuje, da se v zvezi z vašim vprašanjem obrnete na pristojno izvršilno sodišče.

 

 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov