Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 26.06.2020
Naslov: Roki hrambe zdravstvene dokumentacije
Številka: 07121-1/2020/1138
Vsebina: Rok hrambe OP, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da ste lansko leto prevzeli delo v koncesijski zobni ambulanti, saj je šla predhodnica v pokoj. Zanima vas, kaj lahko naredite z dokumentacijo predhodnice, med drugim s knjigo, v katero se vpisujejo dnevne storitve, kartotekami že prej izpisanih pacientov, ki so še ostale pri vas itd.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Uvodoma vam pojasnjujemo, da roke hrambe zdravstvene dokumentacije opredeljuje zakon in na njem temelječi predpisi, zato ni mogoča drugačna presoja, ki bi jo na primer opredeljevala prostorska stiska. Natančneje, Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18; v nadaljevanju ZZPPZ) opredeljuje roke hrambe posameznih zbirk s področja zdravstvenega (tudi zobozdravstvenega) varstva v Prilogi 1: Priloga zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva (http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/zakon_o_zbirkah_podatkov_s_podrocja_zdravstvenega_varstva.pdf).

 

Svetujemo vam, da si v omenjeni Prilogi 1 ZZPPZ ogledate natančne roke hrame in ostala povezana določila tega predpisa. Kot že omenjeno, gre za obvezno dobo hranjenja zdravstvene dokumentacije. Če se je pacient že izpisal, vendar nimate podatka o kasneje izbranem izvajalcu zobozdravstvene dejavnosti, kamor bi jih lahko poslali, njihovih kartotek ne smete uničiti pred potekom v prilogi navedenih rokov hrambe. Kvečjemu lahko od pacienta poskusite dobiti podatek o novem izvajalcu, h kateremu nato pošljete kartoteko.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

mag. Polona Merc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov