Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 17.06.2020
Naslov: Objava slik nagrobnikov v reklamne namene
Številka: 07121-1/2020/1086
Vsebina: Razno, Vpogled v OP umrlih
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da oglašujete in propagirate nagrobne spomenike (ki so vaši izdelki) z imeni, priimki, datumi rojstva in smrti, nekateri celo s slikami. Zanima vas, ali lahko objavite takšne nagrobnike z navedenimi podatki.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Splošna uredba o varstvu podatkov je področje obdelave osebnih podatkov umrlih oseb izključila iz svojega dometa, saj je v uvodni določbi 27 jasno navedeno, da se ta uredba "ne uporablja za osebne podatke umrlih oseb." ZVOP-1, ki v tem delu kljub sprejemu Splošne uredbe še velja, vsebuje posebne določbe glede obdelave osebnih podatkov umrlih posameznikov, in sicer v 23. členu, ki zajema stroge pogoje za obdelavo osebnih podatkov umrlih posameznikov.

 

Vendar se v vašem primeru postavlja vprašanje, ali sploh pride do uporabe ZVOP-1, natančneje, ali se obdelava izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov. Iz vašega vprašanja ne izhaja, da bi bili osebni podatki vključeni ali namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov. Če je temu tako, se zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov ne uporablja. V nasprotnem primeru pa bi morali imeti za obdelavo osebnih podatkov seveda ustrezno pravno podlago.

 

Vseeno pa opozarjamo na drug vidik objave nagrobnikov resničnih oseb, ki se nanaša na komercialo rabo osebnega imena, fotografije in drugih podatkov (umrlih) posameznikov, torej na trženje dela osebnosti posameznika brez njegove privolitve. Ker gre za pravno vprašanje, povezano s širšim področjem osebnostnimi pravic (ne zgolj za varstvo osebnih podatkov), ki ga ureja predvsem Obligacijski zakonik in sodna praksa civilnih sodišč, IP za to področje ni pristojen in vam ne more svetovati. Vsekakor pa gre za premislek, za katerega vam svetujemo, da ga opravite in se po potrebi o tem posvetujete z ustreznimi strokovnjaki.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

mag. Polona Merc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov