Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 01.06.2020
Naslov: Žaljiv zapis na forumu spletne učilnice
Številka: 07121-1/2020/963
Vsebina: Razno, Svetovni splet, Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da je eden izmed staršev na forumu spletne učilnice, ki je dostopen vsem uporabnikom le-te, objavil žaljiv zapis o eni izmed učiteljic, in sicer prek profila svojega otroka. Administrator foruma je zapis odstranil, kot dokaz pa shranil posnetek zakona. Zanima vas sledeče:

  • ali je starš s takim početjem storil kakšno kršitev in kakšno?
  • ali lahko oškodovana učiteljica sproži kakšen postopek, kakšne vrste in pred katerim organom?
  • kako in s kakšnimi prijemi oz. postopki se lahko šola zaščiti pred podobnimi dogodki?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

V opisani zadevi vam pojasnjujemo, da je IP v tej povezavi pristojen le za nadzor nad zakonitostjo obdelave osebnih podatkov, nima pa zakonskih pristojnosti na področju širših vprašanj, povezanih s spletnim nadlegovanjem, trpinčenjem, obrekovanjem in sorodnimi temami. Tako žal ne moremo določno odgovoriti na vaša vprašanja, podamo lahko le nekaj splošnih napotkov, povezanih z varnostjo na spletu.

 

V opisanem primeru gre za tematiko, ko jo v Kazenskem zakoniku RS (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB, s sprem. in dop.; KZ-1) pokrivajo in inkriminirajo kazniva dejanja zoper čast in dobro ime, natančneje členi od 158. do 161. člena. Če nadlegovalci žrtev razžalijo, raznašajo o njej informacije, ki so neresnične in lahko škodujejo njeni časti ali dobremu imenu ali pa raznašajo naokrog podatke o njenem osebnem ali družinskem življenju in s tem prav tako škodujejo njenemu dobremu imenu, to lahko pomeni storitev kaznivih dejanj razžalitve, obrekovanja, žaljive obdolžitve ali opravljanja. Za ta kazniva dejanja so zagrožene denarne kazni oziroma zapor.

 

Posameznik, ki meni, da je utrpel duševne bolečine zaradi razžalitve dobrega imena in časti ali okrnitve osebnostne pravice lahko zahteva denarno odškodnino (179. člen Obligacijskega zakonika RS (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB, s sprem. in dop.; OZ), in sicer pred pristojnim civilnim sodiščem.

 

Glede postopkov pred zaščito pred podobnimi dogodki vam svetujemo, da rešitve najdete v sodelovanju s strokovnjaki za informacijsko varnost, med drugim mora sam ponudnik spletne učilnice zagotavljati določene rešitve in podporo.

 

Na spletu nadete veliko informacij in nasvetov glede spletnega nadlegovanja. Svetujemo vam, da si preberete ustrezne materiale portala safe.si, ki deluje v okviru Centra za varnejši internet, denimo: https://safe.si/gradiva in posebej https://safe.si/nasveti/spletno-in-mobilno-trpincenje/spletno-nasilje. Svetujemo vam tudi branje smernic Informacijskega pooblaščenca glede varstva pred spletnim nadlegovanjem (https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice-glede-varstva-pred-spletnim-nadlegovanjem.pdf). Kot preventiva takšnim dogodkom pa se vedno svetuje izobraževanje vseh vpletenih; staršev, učiteljev in seveda tudi otrok, ki jih lahko vzgojimo v bolj obzirne (bodoče) uporabnike novih tehnologij.

 

Lepo vas pozdravljamo.

 

                                                                                              Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

mag. Polona Merc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov