Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 24.04.2020
Naslov: Preverjanje lastništva vozila
Številka: 07121-1/2020/730
Vsebina: Definicija OP, Pravne podlage, Zakoniti interesi
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec RS (v nadaljevanju IP) je dne 23. 4. 2020 prejel vaše zaprosilo za mnenje v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Navajate, da nove sprostitve ukrepov, od vas zahtevajo, da lahko v vaši samopostrežni avtopralnici vozila čistijo zgolj pravne osebe. Po navodilih Zdravstvenega inšpektorata lahko stranka dokazuje lastništvo vozila s prometnim dovoljenjem. Zanima vas, ali je to vse v skladu z zakonodajo in varstvom osebnih podatkov?.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

 

IP pojasnjuje, da se pravila varstva osebnih podatkov uporabljajo le, ko gre za obdelavo osebnih podatkov; osebni podatki pa so tisti, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika. Podatki, ki se nanašajo na pravne osebe tako ne sodijo med varovane osebne podatke. Posledično torej tudi ugotavljanje lastništva vozila s pregledom prometnega dovoljenja, ki je pisano na pravno osebo, ne sodi na področje varstva osebnih podatkov.

 

Kolikor pa pri pregledu prometnega dovoljenja »naletite« na osebne podatke, potem kolikor gre za izvajanje navodila uradnega organa (npr. Zdravstveni inšpektorat), takšno preverjanje sodi v okvir izvajanja zakonitega interesa, zato po mnenju IP obstaja pravna podlaga, da se v tem postopku z osebnimi podatki seznanite oziroma jih drugače v nujnem obsegu obdelate. IP sicer ni seznanjen s konkretnim navodilom Zdravstvenega inšpektorata, ki ga navajate, zato lahko le splošno pojasni, da načeloma velja, če se dosledno držite uradnih navodil, potem bodo morebitne obdelave osebnih podatkov skladne tudi s pravili varstva osebnih podatkov. Osebnih podatkov na katere »naletite« pri izvajanju navodil uradnega organa, pa ni dopustno obdelovati za druge namene, kot je to nujno potrebno za izvajanje navodil (npr. prepisovati, posredovati, hraniti, ipd.).

 

Za dodatna navodila oziroma vprašanja, kako izvajati omenjena navodila pa predlagamo, da se neposredno obrnete na Zdravstveni inšpektorat oziroma drugo pristojno institucijo.

 

Lep pozdrav,

 

 

Informacijski pooblaščenec

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:

Anže Novak, univ. dipl. prav.

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo