Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 06.05.2020
Naslov: Vstopni protokol na fakulteti
Številka: 07120-1/2020/333
Vsebina: Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Na e-naslov Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju IP) ste posredovali e-sporočilo z vsebino o tem, da na fakulteti pripravljate protokole ob ponovnem odprtju fakultete v času epidemije COVID-19. V osnutku protokola ste predvideli eno vstopno točko v prostore fakultete, kjer bi obiskovalcem (zaposlenim, študentom, zunanjim uporabnikom,…) brezstično izmerili temperaturo in jih vprašali, ali imajo bolečine v žrelu, kihajo, kašljajo ali imajo motnje okušanja in vonja oz. ali vedo, da so bili v stiku z okuženo osebo. Poudarili ste, da na ta način pridobljenih podatkov ne boste beležili in ne hranili.


Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naš odgovor.

 

V času epidemije COVID-19, ko je lahko ogroženo tako zdravje posameznika kot javno zdravje, lahko posebne okoliščine terjajo ukrepe, ki lahko posegajo tudi na področje obdelave posebnih vrst osebnih podatkov. Treba je upoštevati, da so lahko ukrepi, ki sicer posegajo na področje obdelave posebnih vrst osebnih podatkov, tudi v zaščiti življenjskih interesov (zaposlenih, študentov, obiskovalcev fakultete), zakonitih interesih in tudi v javnem interesu. Vendar pa gre za vprašanje, na katerega mora primarno podati odgovor zdravstvena stroka. Tako kot za šole in vrtce so vsekakor tudi za vas ključna priporočila Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja (NIJZ) oz. resornega ministrstva, ki pripravlja oz. sprejema pravila in pogoje dela in poslovanja izobraževalnih ustanov v času epidemije. IP meni, da morate glede na navodila, prejeta od zdravstvene stroke (NIJZ) in lastne ocene nevarnosti presojati nujnost obdelave osebnih podatkov in ugotavljati, kateri podatki so potrebni za zaščito življenjskih interesov ljudi ali v zvezi z zagotavljanjem zdravja študentov, zaposlenih itd. ter seveda za obdelavo osebnih podatkov imeti pravno podlago (npr.  6(1)(d), 9(2)(c) Splošne uredbe).

 

Varovani osebni podatki so po definiciji (člena 4(1)) Splošne uredbe katera koli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

 

Obdelava osebnih podatkov pa pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje (člen 4(2) Splošne uredbe). Glede na predstavljeno vsebino protokola, ki ga nameravate uvesti v primeru, da ni izpolnjen ne pogoj določljivosti oz. določenosti posameznika in se podatki resnično nikjer ne beležijo, morda niti ne gre za obdelavo osebnih podatkov. V tem primeru z vidika varstva osebnih podatkov tako merjenje ne bi bilo sporno. Drugače bi bilo, če bi šlo samo za zaposlene oz. določljive posameznike. Z vidika upravičenosti samega merjenja temperature kot posega v posameznikovo telo, pa IP ni pristojen podajati mnenj, saj mora o tem presojati zdravstvena stroka.

 

IP vam zato svetuje, da glede na navedeno in podana navodila in stališča zdravstvene stroke presodite, ali lahko zahtevam zadostite na manj invazivne načine. Kot npr. s tem da posameznike, ki bodo vstopali v prostore fakultete ustrezno obvestite o tem, da v primeru, da imajo neke določene simptome (npr. vročina, kašljanje, ...) ne smejo obiskovati predavanj ali prihajati na delo oz. vstopati v prostore fakultete. Predvsem pa se o priporočilih glede pogojev vstopov v prostore fakultete, kot že rečeno, posvetujte s pristojnimi inštitucijami. Končna odločitev pa je naloga in odgovornost vas kot upravljavca, upoštevajoč vse zgoraj navedeno.

 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                   Mojca Prelesnik

                                                                                   informacijska pooblaščenka

 

 

 

Pripravila:

mag. Tanja SLAK

država nadzornica za varstvo osebnih podatkov

           

To mnenje je nastalo v okviru projekta »Programa pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020«, ki ga financira Evropska unija.

Vsebina tega mnenja predstavlja neobvezno mnenje Informacijskega pooblaščenca in je izključno njegova odgovornost. Evropska komisija ne sprejema odgovornosti glede uporabe informacij, ki jih mnenje zajema.