Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 06.05.2020
Naslov: SMS sporočila in seznanitev z virom osebnih podatkov
Številka: 07121-1/2020/801
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da ste od zavarovalnice na vašo GSM številko prejeli trženjsko SMS sporočilo, čeprav niste njihova stranka. Ko ste želeli po telefonu preveriti, kje so prejeli vašo telefonsko številko, so vam dejali, da skladno z GDPR ne dajejo nobenih informacij in še do danes niste prejeli nobenega odgovora. Zanima vas naše mnenje, kako lahko uporabljajo vašo telefonsko številko, po drugi strani pa ne dajejo nobenih informacij.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Neposredno trženje po telefonu (klic ali SMS) je urejeno v specialnih predpisih, in sicer v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljevanju ZEKom-1) in Zakonu o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 19/15; v nadaljevanju: ZEPT), nadzor nad izvajanjem njunih določb pa je v pristojnosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (v nadaljevanju: AKOS) oziroma Tržnega inšpektorata RS (v nadaljevanju: TIRS).

 

ZEKom-1 v 158. členu govori o neželeni komunikaciji in v prvem odstavku določa, da je uporaba samodejnih klicnih in komunikacijskih sistemov za opravljanje klicev na naročnikovo telefonsko številko brez človekovega posredovanja (npr. klicni avtomati, SMS, MMS), telefaksov ali elektronske pošte za namene neposrednega trženja dovoljena samo na podlagi naročnikovega ali uporabnikovega predhodnega soglasja. V kolikor pošiljatelj ne ravna skladno z navedeno zakonodajo, vam IP svetuje, da podate prijavo neposredno pri AKOS.

 

Vsak posameznik ima v skladu s členom 15 Splošne uredbe pravico, da se seznani s svojimi lastnimi osebnimi podatki. Med drugim to pomeni, da lahko od upravljavca osebnih podatkov zahtevate, da vam, kadar osebni podatki niso bili zbrani neposredno od vas, poda vse razpoložljive informacije v zvezi z virom, kje so jih pridobili (točka g člena 15(1) Splošne uredbe). IP vam svetuje, da na zavarovalnico, ki vam je poslala SMS sporočilo naslovite pisno zahtevo, če tega še niste storili, s katero zahtevate, da vas seznanijo z virom vaših podatkov (torej kje so dobili vašo GSM številko) in z morebitnimi drugimi informacijami v zvezi z vašimi osebnimi podatki.

 

Upravljavec osebnih podatkov (v vašem primeru zavarovalnica) ima mesec dni časa, da na vašo zahtevo, podano skladno s členom 15, odgovori, v nasprotnem primeru pa se lahko zaradi molka pritožite k Informacijskemu pooblaščencu.

 

Svetujemo, da si več o pravicah posameznika glede varstva podatkov preberete na naši spletni strani www.tiodločaš.si.

 

Vsa mnenja IP so objavljena in dostopna na naši spletni strani: www.ip-rs.si/vop/.

 

Prav tako pa so vsa ključna področja, kot jih ureja Splošna uredba o varstvu podatkov predstavljena na: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/, kjer lahko najdete veliko koristnih nasvetov glede bistvenih obveznosti podjetij in drugih organizacij za pravilno izvajanje ukrepov varstva osebnih podatkov.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                   Mojca Prelesnik

                                                                                   informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

mag. Polona Merc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

To mnenje je nastalo v okviru projekta »Programa pravice, enakost in državljanstvo 2014-2020«, ki ga financira Evropska unija.

Vsebina tega mnenja predstavlja neobvezno mnenje Informacijskega pooblaščenca in je izključno njegova odgovornost. Evropska komisija ne sprejema odgovornosti glede uporabe informacij, ki jih mnenje zajema.