Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 21.05.2020
Naslov: Videonadzor zasebnih površin brez soglasja
Številka: 07121-1/2020/900
Vsebina: Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju besedila IP) je prejel vaše vprašanje glede postavljenega videonadzora brez soglasja. Navedli ste, da so sosedi namestili varnostno kamero nasproti vašega vhoda v stanovanje in vas s tem neprestano nadzorujejo. Kamera je postavljena tako, da njen pogled sega krepko čez ograjo na meji obeh zemljišč in snema vaš vhod v stanovanje. Dostop s ceste na zasebno zemljišče imate popolnoma na drugi strani hiše. Ker se s tovrstnimi težavami niste še nikdar soočili, vas zanima, kakšni so postopki za prijavo kršitve.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP opozarja, da se določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov in ZVOP-1 ne uporabljajo, če gre za obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja izključno za osebno uporabo, družinsko življenje ali za druge domače potrebe. IP torej v primeru snemanja dogodkov za zasebno uporabo ni pristojen organ.

 

Ne glede na to posameznik, ki izvaja videonadzor, le-tega lahko izvaja zgolj tako, da ne poseže v pravice drugih posameznikov (npr. v njihovo pravico do zasebnosti).

 

Če posameznik brez dovoljenja in vednosti snema druge ljudi, je za svoja dejanja lahko kazensko in odškodninsko odgovoren.

 

IP je iz vašega dopisa razbral, da v obravnavanem primeru ne gre za večstanovanjsko stavbo, za katero glede videonadzora veljajo določbe 76. člena ZVOP-1. Zato vam podajamo mnenje z vidika izvajanja videonadzora na zasebni parceli oz. za zasebno rabo.

 

Pri videonadzoru oz. snemanju zasebne posesti okoli enostanovanjskih stavb je treba upoštevati, da se določbe Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in ZVOP-1 ne uporabljajo, če obdelavo osebnih podatkov fizične osebe izvajajo med potekom popolnoma osebne ali domače dejavnosti. S tega področja je IP v preteklosti izdal že več neobvezujočih mnenj, s katerimi se lahko seznanite na spletni strani www.ip-rs.si/vop/ preko iskalnika, npr. mnenje, št. 07121-1/2020/746 z dne 28. 4. 2020, št. 07121-1/2020/741 z dne 27. 4. 2020, št. 0712-1/2015/3086 z dne 7. 12. 2015, ali jih poiščete v vsebinskem področju »Video in avdio nadzor«.

 

IP poudarja, da se mora tudi videonadzor v osebne namene vršiti tako, da kamere niso usmerjene na posesti drugih lastnikov oz. na skupne dele (cesto, parkirišče, idr.) v okolici hiše, kjer se gibljejo tudi druge osebe. Če se videonadzor izvaja med potekom osebne ali domače dejavnosti, lahko prizadeti posameznik svoje osebnostne pravice uveljavlja pred pristojnim sodiščem. Posameznik, ki meni, da je prišlo s snemanjem do posega v njegove osebnostne pravice, ima po 138. členu Kazenskega zakonika, možnost sprožiti kazenski postopek zoper storilca kaznivega dejanja. Posameznik, ki je prepričan, da se je z določenim dejanjem poseglo v njegove osebnostne pravice, pa lahko po določbah 134. člena Obligacijskega zakonika od sodišča zahteva tudi, da prepreči takšno dejanje ali da odstrani njegove posledice.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP