Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 18.05.2020
Naslov: Videonadzor zasebnih površin
Številka: 07121-1/2020/890
Vsebina: Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju besedila IP) je 11. 5. 2020 prejel vaše vprašanje glede postavljenega videonadzora brez soglasja. Navedli ste, da so na parceli, kjer stoji hiša ter vas je več solastnikov, postavili videonadzor brez predhodnega opozorila ter vašega soglasja. Parcela ni lastniško razdeljena, vsekakor pa vas polovica lastnikov ni za to, da je kjerkoli na parceli, katere solastniki ste, postavljen videonadzor. Zanima vas, ali lahko zahtevate odstranitev le-tega in na koga se lahko obrnete.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP opozarja, da se določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov in ZVOP-1 ne uporabljajo, če gre za obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja izključno za osebno uporabo, družinsko življenje ali za druge domače potrebe.

 

Ne glede na to posameznik, ki izvaja videonadzor, le-tega lahko izvaja zgolj tako, da ne poseže v pravice drugih posameznikov (npr. v njihovo pravico do zasebnosti).

 

Če posameznik brez dovoljenja in vednosti snema druge ljudi, je za svoja dejanja lahko kazensko in odškodninsko odgovoren.

 

IP je iz vašega dopisa razbral, da v obravnavanem primeru ne gre za večstanovanjsko stavbo, za katero glede videonadzora veljajo določbe 76. člena ZVOP-1. Zato vam podajamo mnenje z vidika izvajanja videonadzora na zasebni parceli oz. za zasebno rabo.

 

Pri videonadzoru oz. snemanju zasebne posesti okoli enostanovanjskih stavb je treba upoštevati, da se določbe Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in ZVOP-1 ne uporabljajo, če obdelavo osebnih podatkov fizične osebe izvajajo med potekom popolnoma osebne ali domače dejavnosti. S tega področja je IP v preteklosti izdal že več neobvezujočih mnenj, s katerimi se lahko seznanite na spletni strani www.ip-rs.si/vop/ preko iskalnika, npr. mnenje, št. 07121-1/2020/746 z dne 28. 4. 2020, št. 07121-1/2020/741 z dne 27. 4. 2020, št. 0712-1/2015/3086 z dne 7. 12. 2015, ali jih poiščete v vsebinskem področju »Video in avdio nadzor«.

 

V primeru, ko se videonadzor izvaja med potekom osebne ali domače dejavnosti, lahko prizadeti posameznik svoje osebnostne pravice uveljavlja pred pristojnim sodiščem. IP poudarja, da se mora tudi videonadzor v osebne namene vršiti tako, da kamere niso usmerjene na posesti drugih lastnikov oz. na skupne dele (cesto, parkirišče, idr.) v okolici hiše, kjer se gibljejo tudi druge osebe.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP