Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 30.12.2018
Naslov: Predložitev izpiskov TRR ob pridobivanju kredita
Številka: 0712-3/2018/2671
Vsebina: Bančništvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je dne 12. 11. 2018 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem prosite za mnenje v zvezi z zahtevo banke, da jim morate za odobritev kredita v višini 4.000,00 € z odplačilom 10-tih mesecev (poleg vseh predpisanih potrjenih obrazcev) dostaviti še zadnjih 6 mesečnih izpiskov iz osebnega računa, kamor prejemate nakazila plače. Predlagali ste jim, da bi dostavili 6-mesečni izpis vaših prihodkov za zahtevano obdobje, vendar to ne zadošča.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vas napotujemo na že objavljeno mnenje IP št. 0712-3/2018/1590 z dne 17. 9. 2018, saj obravnava praktično identično tematiko. Iz omenjenega mnenja izhaja, da so banke pri opravljanju bančnih storitev podvržene številnih zakonskim zahtevam, ki jim med drugim nalagajo obdelavo osebnih podatkov njihovih strank za različne namene, da Zakon o potrošniških kreditih bankam med drugim nalaga, da morajo pred sklenitvijo kreditne pogodbe oceniti kreditno sposobnost potrošnika, kar storijo na podlagi potrebnih, zadostnih in sorazmernih informacij o prihodkih in izdatkih oziroma premoženjskem stanju potrošnika, ki jih pridobijo od potrošnika in iz zbirk osebnih podatkov, ki se vodijo na podlagi Zakona o centralnem kreditnem registru, da pa je dolžna banka posameznika takrat, ko od njega pridobiva osebne podatke, seznaniti z določenimi informacijami v skladu z določbami Splošne uredbe, med drugim tudi s pravno podlago za tovrstno obdelavo osebnih podatkov. Mnenje v celoti si lahko preberete na spletni strani IP na povezavi: https://www.ip-rs.si/vop/podatki-o-zivljenjskih-stroskih-ob-pridobivanju-kredita-3185/.

 

S spoštovanjem,

 

 

 

Pripravila:

Mojca Leitinger Okršlar,

državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov 

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

informacijska pooblaščenka