Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 08.05.2020
Naslov: Dostop do podatkov o osnovnošolcih za magistrsko nalogo
Številka: 07121-1/2020/811
Vsebina: Definicija OP, Pravne podlage, Statistika in raziskovanje
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da za namene magistrske naloge potrebujete določene podatke. V nalogo bi vključili učence osnovne šole in ena od spremenljivk je ocena pri slovenščini. Zanima vas, ali lahko dostopate do teh podatkov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, določljiv posameznik pa je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorjev, kot je ime, identifikacijska številka podatki o lokaciji, ipd. Za vsako obdelavo osebnih podatkov je treba imeti zakonito in ustrezno pravno podlago. Te so določene v členu 6(1) Splošne uredbe, v skladu s katerim je obdelava  zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

V kolikor bi obdelovali popolnoma anonimizirane podatke, pravne podlage za obdelavo ne bi potrebovali, saj takšni podatki niso osebni podatki in Splošna uredba potemtakem ne velja. Vendar glede na vaš dopis IP sklepa, da bi v konkretnem primeru najverjetneje šlo za obdelavo osebnih podatkov.

 

Po mnenju IP bi v opisanem primeru privolitev posameznikov, katerih osebne podatke bi obdelovali (oz. v primeru mladoletnosti otrok njihovih zakonitih skrbnikov), predstavljala najbolj ustrezno pravno podlago (točka a člena 6(1) Splošne uredbe). Več o veljavni privolitvi si lahko preberete na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/. Poleg tega je treba posameznikom, katerih osebne podatke se obdeluje, v skladu s členom 13 Splošne uredbe zagotoviti določene informacije v zvezi z obdelavo podatkov (več o tem pa na spletni strani: https://upravljavec.si/obvescanje-posameznikov/).

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca pri IP