Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 25.03.2020
Naslov: Vpogled v uradno dokumentacijo CSD s strani skrbnika
Številka: 07121-1/2020/432
Vsebina: Postopki na centrih za socialno delo, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 24. 3. 2020 prejeli vaše zaprosilo za pomoč pri dostopu do dokumentacije CSD, ki se nanaša na vašo mamo, katere zakoniti skrbnik naj bi bili vi. CSD ste že dvakrat zaprosili za vpogled v spisovno dokumentacijo, vendar vztrajajo, da morate za vpogled izkazati pravni interes v skladu z 82. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).

 

V zvezi z vašim vprašanjem vam neobvezujoče pojasnjujemo:

  • da IP ni pristojen za razlago ZUP in inšpekcijski nadzor nad njegovim izvajanjem, prav tako pa IP ne nastopa kot pritožbeni organ zoper sklep upravnega organa o zavrnitvi zahteve za vpogled v upravno zadevo;
  • da bi bil IP kot pritožbeni organ pristojen le, če bi vi v lastnem imenu pri CSD vložili zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, ki se nahajajo v predmetni upravni zadevi. Vendar sklepamo, da v konkretnem primeru ne gre za tak primer.

 

Glede na vaše navedbe sklepamo, da še niste bili pravnim aktom pravnomočno postavljeni kot skrbnik vaše matere. Če je temu res tako, pri CSD ne morete izvrševati pravic stranke postopka, torej tudi v upravnem postopku ne morete nastopati v njenem imenu, pač pa le kot oseba z morebitnim pravnim interesom. 

 

Glede pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki so na spletni strani IP dostopna podrobnejša pojasnila.

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni,

 

 

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP