Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 23.04.2020
Naslov: Pridobitev podatkov o odlocitvi sodišca v lastni prekrškovni zadevi
Številka: 07121-1/2020/695
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 21. 4. 2020 prejeli vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da s strani okrajnega sodišča in policijske postaje, kljub zaprosilu niste prejeli informacije o vsebini odločitve sodišča.

 

V zvezi z vašim vprašanjem vam neobvezujoče pojasnjujemo:

  • da se lahko pri prekrškovnem organu seznanite z vsebino vseh dokumentov v zadevi, in sicer na podlagi 82. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) v zvezi z 58. členom Zakona o prekrških (ZP-1),
  • da se lahko tudi pri sodišču seznanite z vsebino predmetnega dokumenta, in sicer na podlagi 102. člena ZP-1,

vendar IP ni pristojen za nadzor nad izvajanjem teh določb in tudi ni pristojen za njihovo razlago. Lahko vam le predlagamo, da se na oba organa obrnete z novo prošnjo, v kateri izrecno zaprosite za vpogled ali kopijo določenega dokumenta ter se izrecno sklicujete na omenjene pravne podlage.

 

Z dokumentom se lahko pod določenimi pogoji seznanite tudi na podlagi člena 15 Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov (pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki), vendar se do upravičenosti do konkretnega dokumenta ne moremo vnaprej opredeliti, ker v tem primeru nastopamo kot pritožbeni organ. Obrazec zahteve (»SLOP«) je dostopen na spletni strani IP, pod zavihkom »obrazci«. Če organ na zahtevo ne odgovori v enem mesecu ali če zahtevo pisno zavrne, lahko vložite pritožbo, za reševanje katere je pristojen IP.

 

Priporočamo vam, da pri organu najprej vložite zaprosilo s sklicevanjem na ZUP oziroma ZP-1, ker vam te pravne podlage omogočajo več pravic.  

 

Prijazen pozdrav,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka