Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 27.04.2020
Naslov: Namestitev kamere
Številka: 07121-1/2020/741
Vsebina: Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po e-pošti prejel vaše vprašanje. Navedli ste, da bi na hišo želeli namestiti kamero zaradi vandalizma. Pokrivala bi naj del fasade in predvsem vhod objekta, delovala pa bi tudi kot domofon. Kamera ne bi bila stalno vključena, npr. ko bi kdo pozvonil, bi pogledali na telefon, če je treba odpreti vrata. S kamero prav tako ne nameravate ustvarjati fotografij ali videoposnetkov ali jih celo objavljati. Prosite nas za usmeritve pri postavitvi kamere, posebej vas zanima tudi, ali morate izobesiti obvestilo oz. nalepko o videonadzoru.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Pri tem IP poudarja, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. V okviru mnenja lahko podamo samo splošna pojasnila in zgolj v okviru okoliščin, ki ste nam jih posredovali.

 

Glede vašega vprašanja vas uvodoma napotujemo na Smernice glede izvajanja videonadzora, ki so dostopne na:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_videonadzoru_web.pdf, nekaj  informacij o vzpostavitvi videonadzora si lahko preberete tudi na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/obveznosti-upravljavcev/vzpostavitev-videonadzora/.

 

Opozarjamo, da se za videonadzor šteje tudi prenos žive slike, t.i. podaljšano oko (ogled slike v živo, brez samega snemanja).

 

Glede videonadzora veljajo določila ZVOP-1 in sicer 74. – 77. člen, ZVOP-1 eksplicitno ureja poleg splošnih določb (74. člen) tudi videonadzor v večstanovanjskih stavbah (76. člen). V kolikor gre v vašem primeru za večstanovanjsko stavbo, morate upoštevati navedeno določbo ZVOP-1; kakšne so vaše obveznosti v tem primeru, si lahko preberete v zgoraj citiranih smernicah na str. 18 – 21. V kolikor pa snemate zgolj svojo posest, gre za obdelavo osebnih podatkov za osebno uporabo, družinsko življenje, oz. druge domače potrebe in v tem primeru pravila Splošne uredbe oziroma ZVOP-1 ne pridejo v poštev (posledično vam tudi obvestila o videonadzoru ni treba objaviti). Nikakor pa tak videonadzor ne sme biti usmerjen na javne površine. V tem primeru bi namreč potrebovali pravno podlago, ki jih določa 6. člen Splošne uredbe. Več o tem si lahko preberete v smernicah na straneh 21 in 22, glede pravnih podlag pa npr. v že izdanem mnenju IP št. 0712-1/2019/1777 z dne 30.7.2019.

 

V upanju, da vam bodo naši napotki v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Barbara Pirš, univ.dipl.prav.,

Svetovalka Pooblaščenca za preventivo