Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 14.04.2020
Naslov: SMS iz nepoznanih številk
Številka: 07121-1/2020/597
Vsebina: Elektronska pošta, Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec RS (v nadaljevanju IP) je dne 12. 4. 2020 prejel vaše zaprosilo za nasvet kako ukrepati. Navajate, da ste prejeli 3 SMS sporočila iz telefonskih številk, ki jih ne poznate, pri čemer se pošiljatelj v vseh primerih pretvarja, da vam odgovarja na praznično čestitko. Sumite, da je pošiljatelj vašo številko pridobil v anketi. Prav tako od takrat prejemate neželene Viber oglase.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

 

IP pojasnjuje, da je za področje neželenega oglaševanja (»spam«) prek sredstev elektronske komunikacije (vključno z SMS, e-pošto, itd.) pristojen AKOS (info.boxping@akos-rspong.si), zato predlagamo da se obrnete neposredno na njih.

 

Dodajamo še, da imate pravico od upravljavca vaših osebnih podatkov (npr. podjetja, ki trži svoje izdelke), zahtevati informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov (pravica dostopa ali seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, člen 15 Splošne uredbe). Med drugim imate pravico zahtevati informacije o tem:

  • zakaj upravljavec potrebuje vaše podatke oz. kaj bo z njimi počel (nameni obdelave),
  • katere podatke obdeluje (vrste zadevnih osebnih podatkov),
  • komu jih posreduje (uporabnike ali kategorije uporabnikov),
  • koliko časa bo podatke hranil (obdobje hrambe osebnih podatkov)
  • kakšne pravice imate v zvezi z obdelavo (morebiten ugovor, popravek, izbris, itd.)

 

Več o pravici dostopa ali seznanitve z lastnimi osebnimi podatki si lahko preberete na spletni strani tiodlocas.si: ŽELIM VEDETI, KAJ POČNEJO Z MOJIMI PODATKI (spletno stran je IP pripravil za spodbujanje ozaveščenosti prebivalstva v zvezi s pravicami s področja varstva osebnih podatkov). Za vložitev zahteve lahko uporabite tudi obrazec IP: Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki (obrazec SLOP).

 

 

Upamo, da smo vam s svojimi pojasnili uspeli pomagati.

 

Lep pozdrav,

 

 

Informacijski pooblaščenec

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:

Anže Novak, univ. dipl. prav.

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo